Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skogholt Hanskefabrikk AS
Juridisk navn:  Skogholt Hanskefabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32234670
Syretårnet 20 Syretårnet 20 Fax: 32234680
3048 Drammen 3048 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 815972872
Aksjekapital: 5.500.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 1/20/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.76%
Resultat  
  
44.66%
Egenkapital  
  
-6.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 52.563.000 46.617.000 43.672.000 39.239.000 36.883.000
Resultat: 6.307.000 4.360.000 3.833.000 2.613.000 1.750.000
Egenkapital: 15.715.000 16.802.000 13.402.000 13.440.000 11.750.000
Regnskap for  Skogholt Hanskefabrikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 52.563.000 46.617.000 43.672.000 39.239.000 36.883.000
Driftskostnader -45.879.000 -41.845.000 -39.502.000 -36.529.000 -35.244.000
Driftsresultat 6.683.000 4.772.000 4.170.000 2.710.000 1.639.000
Finansinntekter 60.000 12.000 115.000 463.000 796.000
Finanskostnader -436.000 -424.000 -452.000 -561.000 -685.000
Finans -376.000 -412.000 -337.000 -98.000 111.000
Resultat før skatt 6.307.000 4.360.000 3.833.000 2.613.000 1.750.000
Skattekostnad -1.394.000 -960.000 -871.000 -623.000 -458.000
Årsresultat 4.913.000 3.400.000 2.962.000 1.990.000 1.292.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.596.000 4.690.000 5.603.000 8.836.000 10.705.000
Sum omløpsmidler 28.357.000 24.635.000 23.241.000 19.959.000 20.317.000
Sum eiendeler 32.953.000 29.325.000 28.844.000 28.795.000 31.022.000
Sum opptjent egenkapital 10.215.000 11.302.000 7.902.000 7.940.000 6.250.000
Sum egenkapital 15.715.000 16.802.000 13.402.000 13.440.000 11.750.000
Sum langsiktig gjeld 6.525.000 6.986.000 8.049.000 10.463.000 12.509.000
Sum kortsiktig gjeld 10.713.000 5.538.000 7.394.000 4.892.000 6.763.000
Sum gjeld og egenkapital 32.953.000 29.326.000 28.845.000 28.795.000 31.022.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.554.000 46.581.000 42.524.000 39.233.000 36.881.000
Andre inntekter 9.000 36.000 1.148.000 6.000 2.000
Driftsinntekter 52.563.000 46.617.000 43.672.000 39.239.000 36.883.000
Varekostnad -32.840.000 -28.856.000 -27.535.000 -24.560.000 -23.756.000
Lønninger -9.650.000 -9.217.000 -8.283.000 -8.214.000 -8.095.000
Avskrivning -251.000 -344.000 -405.000 -532.000 -731.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.138.000 -3.428.000 -3.279.000 -3.223.000 -2.662.000
Driftskostnader -45.879.000 -41.845.000 -39.502.000 -36.529.000 -35.244.000
Driftsresultat 6.683.000 4.772.000 4.170.000 2.710.000 1.639.000
Finansinntekter 60.000 12.000 115.000 463.000 796.000
Finanskostnader -436.000 -424.000 -452.000 -561.000 -685.000
Finans -376.000 -412.000 -337.000 -98.000 111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 0 -1.000.000 -300.000 -120.000
Årsresultat 4.913.000 3.400.000 2.962.000 1.990.000 1.292.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 40.000 50.000 60.000 346.000
Fast eiendom 4.076.000 4.230.000 4.383.000 7.179.000 7.332.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 491.000 420.000 1.170.000 1.597.000 3.026.000
Sum varige driftsmidler 4.566.000 4.650.000 5.553.000 8.776.000 10.359.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.596.000 4.690.000 5.603.000 8.836.000 10.705.000
Varebeholdning 21.257.000 16.598.000 17.346.000 15.606.000 16.751.000
Kundefordringer 4.510.000 3.606.000 4.147.000 3.517.000 3.180.000
Andre fordringer 2.044.000 0 0 39.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 545.000 4.431.000 1.748.000 797.000 386.000
Sum omløpsmidler 28.357.000 24.635.000 23.241.000 19.959.000 20.317.000
Sum eiendeler 32.953.000 29.325.000 28.844.000 28.795.000 31.022.000
Sum opptjent egenkapital 10.215.000 11.302.000 7.902.000 7.940.000 6.250.000
Sum egenkapital 15.715.000 16.802.000 13.402.000 13.440.000 11.750.000
Sum avsetninger til forpliktelser 94.000 275.000 352.000 189.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 2.621.000
Sum langsiktig gjeld 6.525.000 6.986.000 8.049.000 10.463.000 12.509.000
Leverandørgjeld 1.649.000 1.463.000 2.953.000 1.803.000 1.536.000
Betalbar skatt 1.575.000 1.037.000 708.000 158.000 254.000
Skyldig offentlige avgifter 2.456.000 1.994.000 1.798.000 1.730.000 1.315.000
Utbytte -4.000.000 0 -1.000.000 -300.000 -120.000
Annen kortsiktig gjeld 5.033.000 1.044.000 1.935.000 1.201.000 1.036.000
Sum kortsiktig gjeld 10.713.000 5.538.000 7.394.000 4.892.000 6.763.000
Sum gjeld og egenkapital 32.953.000 29.326.000 28.845.000 28.795.000 31.022.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.644.000 19.097.000 15.847.000 15.067.000 13.554.000
Likviditetsgrad 1 2.6 4.4 3.1 4.1 3
Likviditetsgrad 2 0.7 1.5 0.8 0.9 0.5
Soliditet 47.7 57.3 46.5 46.7 37.9
Resultatgrad 12.7 10.2 9.5 6.9 4.4
Rentedekningsgrad 15.3 11.3 9.2 4.8 2.4
Gjeldsgrad 1.1 0.7 1.2 1.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 20.5 16.3 14.9 1 7.8
Signatur
30.07.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
SKOGHOLT HILDE
SIGNATUR HVER FOR SEG
SKOGHOLT HANS ROLF
Prokurister
30.07.2020
PROKURA HVER FOR SEG
SKOGHOLT HANS ROLF
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex