Skogn Og Grønningen Almenninger
Juridisk navn:  Skogn Og Grønningen Almenninger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41601351
Postboks 34 Gamle E6 1319 Fax: 74085711
7619 Skogn 7620 Skogn
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 956516870
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/1/1968 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.28%
Resultat  
  
-249.3%
Egenkapital  
  
-3.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.541.000 3.543.000 2.588.000 1.930.000 1.974.000
Resultat: -321.000 215.000 -40.000 -290.000 -594.000
Egenkapital: 8.354.000 8.677.000 8.463.000 8.504.000 8.795.000
Regnskap for  Skogn Og Grønningen Almenninger
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.541.000 3.543.000 2.588.000 1.930.000 1.974.000
Driftskostnader -2.827.000 -3.286.000 -2.521.000 -2.107.000 -2.502.000
Driftsresultat -286.000 257.000 66.000 -177.000 -528.000
Finansinntekter 36.000 47.000 51.000 57.000 78.000
Finanskostnader -71.000 -89.000 -157.000 -169.000 -144.000
Finans -35.000 -42.000 -106.000 -112.000 -66.000
Resultat før skatt -321.000 215.000 -40.000 -290.000 -594.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Årsresultat -322.000 214.000 -41.000 -291.000 -593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.811.000 7.182.000 7.094.000 7.150.000 5.207.000
Sum omløpsmidler 3.433.000 3.832.000 3.326.000 3.417.000 5.708.000
Sum eiendeler 10.244.000 11.014.000 10.420.000 10.567.000 10.915.000
Sum opptjent egenkapital 8.354.000 8.677.000 8.463.000 8.504.000 8.795.000
Sum egenkapital 8.354.000 8.677.000 8.463.000 8.504.000 8.795.000
Sum langsiktig gjeld 1.608.000 1.692.000 1.767.000 1.839.000 1.908.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 645.000 190.000 225.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 10.243.000 11.014.000 10.420.000 10.568.000 10.916.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 532.000 1.710.000 956.000 441.000 399.000
Andre inntekter 2.009.000 1.832.000 1.632.000 1.489.000 1.575.000
Driftsinntekter 2.541.000 3.543.000 2.588.000 1.930.000 1.974.000
Varekostnad -399.000 -1.171.000 -602.000 -299.000 -351.000
Lønninger -600.000 -530.000 -476.000 -445.000 -605.000
Avskrivning -504.000 -513.000 -494.000 -456.000 -437.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.324.000 -1.072.000 -949.000 -907.000 -1.109.000
Driftskostnader -2.827.000 -3.286.000 -2.521.000 -2.107.000 -2.502.000
Driftsresultat -286.000 257.000 66.000 -177.000 -528.000
Finansinntekter 36.000 47.000 51.000 57.000 78.000
Finanskostnader -71.000 -89.000 -157.000 -169.000 -144.000
Finans -35.000 -42.000 -106.000 -112.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -322.000 214.000 -41.000 -291.000 -593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.339.000 3.415.000 3.273.000 3.218.000 1.852.000
Maskiner anlegg 3.275.000 3.700.000 3.821.000 3.932.000 3.345.000
Driftsløsøre 0 0 0 9.000
Sum varige driftsmidler 6.614.000 7.114.000 7.094.000 7.150.000 5.207.000
Sum finansielle anleggsmidler 197.000 67.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.811.000 7.182.000 7.094.000 7.150.000 5.207.000
Varebeholdning 637.000 655.000 736.000 841.000 889.000
Kundefordringer 29.000 192.000 3.000 70.000 51.000
Andre fordringer 239.000 56.000 108.000 136.000 64.000
Sum investeringer 0 67.000 67.000 67.000
Kasse, bank 2.528.000 2.928.000 2.411.000 2.303.000 4.637.000
Sum omløpsmidler 3.433.000 3.832.000 3.326.000 3.417.000 5.708.000
Sum eiendeler 10.244.000 11.014.000 10.420.000 10.567.000 10.915.000
Sum opptjent egenkapital 8.354.000 8.677.000 8.463.000 8.504.000 8.795.000
Sum egenkapital 8.354.000 8.677.000 8.463.000 8.504.000 8.795.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.608.000 1.692.000 1.767.000 1.839.000 1.908.000
Leverandørgjeld 115.000 524.000 96.000 134.000 77.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 81.000 59.000 40.000 34.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 61.000 53.000 57.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 645.000 190.000 225.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 10.243.000 11.014.000 10.420.000 10.568.000 10.916.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.152.000 3.187.000 3.136.000 3.192.000 5.495.000
Likviditetsgrad 1 12.2 5.9 17.5 15.2 26.8
Likviditetsgrad 2 10.0 4.9 13.6 11.4 22.6
Soliditet 81.6 78.8 81.2 80.5 80.6
Resultatgrad -11.3 7.3 2.6 -9.2 -26.7
Rentedekningsgrad -4.0 2.9 0.4 -3.7
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -2.4 2.8 1.1 -1.1 -4.1
Signatur
21.12.2020
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.12.2020
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex