Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skogsdrift AS
Juridisk navn:  Skogsdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47820705
c/o Gunnar Sverdrup Kongeveien 174 c/o Gunnar Sverdrup Kongeveien 174 Fax:
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 958041918
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/26/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-148.34%
Egenkapital  
  
-23.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 291.000 291.000 581.000 581.000 293.000
Resultat: -375.000 -151.000 -18.000 -35.000 -1.346.000
Egenkapital: 1.228.000 1.603.000 1.892.000 1.903.000 1.926.000
Regnskap for  Skogsdrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 291.000 291.000 581.000 581.000 293.000
Driftskostnader -697.000 -681.000 -633.000 -648.000 -1.642.000
Driftsresultat -406.000 -391.000 -52.000 -68.000 -1.349.000
Finansinntekter 32.000 240.000 34.000 33.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -2.000
Finans 31.000 240.000 34.000 33.000 3.000
Resultat før skatt -375.000 -151.000 -18.000 -35.000 -1.346.000
Skattekostnad 65.000 7.000 11.000 340.000
Årsresultat -375.000 -86.000 -11.000 -23.000 -1.006.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.347.000 1.315.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.318.000 1.744.000 793.000 977.000 2.853.000
Sum eiendeler 1.318.000 1.744.000 2.140.000 2.292.000 2.883.000
Sum opptjent egenkapital 1.198.000 1.573.000 1.862.000 1.873.000 1.896.000
Sum egenkapital 1.228.000 1.603.000 1.892.000 1.903.000 1.926.000
Sum langsiktig gjeld 0 65.000 72.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 141.000 183.000 317.000 827.000
Sum gjeld og egenkapital 1.319.000 1.744.000 2.140.000 2.292.000 2.882.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 291.000 291.000 581.000 581.000 273.000
Andre inntekter 0 0 0 20.000
Driftsinntekter 291.000 291.000 581.000 581.000 293.000
Varekostnad 0 0 0 -55.000
Lønninger -644.000 -635.000 -586.000 -604.000 -659.000
Avskrivning 0 0 0 -437.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -53.000 -46.000 -47.000 -44.000 -491.000
Driftskostnader -697.000 -681.000 -633.000 -648.000 -1.642.000
Driftsresultat -406.000 -391.000 -52.000 -68.000 -1.349.000
Finansinntekter 32.000 240.000 34.000 33.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -2.000
Finans 31.000 240.000 34.000 33.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -375.000 -86.000 -11.000 -23.000 -1.006.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.347.000 1.315.000 30.000
Sum anleggsmidler 0 1.347.000 1.315.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 363.000 0 0
Andre fordringer 2.000 4.000 0 0 1.254.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.316.000 1.740.000 430.000 977.000 1.599.000
Sum omløpsmidler 1.318.000 1.744.000 793.000 977.000 2.853.000
Sum eiendeler 1.318.000 1.744.000 2.140.000 2.292.000 2.883.000
Sum opptjent egenkapital 1.198.000 1.573.000 1.862.000 1.873.000 1.896.000
Sum egenkapital 1.228.000 1.603.000 1.892.000 1.903.000 1.926.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 65.000 72.000 83.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 65.000 72.000 129.000
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 80.000 109.000 253.000 763.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 60.000 74.000 64.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 141.000 183.000 317.000 827.000
Sum gjeld og egenkapital 1.319.000 1.744.000 2.140.000 2.292.000 2.882.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.227.000 1.603.000 610.000 660.000 2.026.000
Likviditetsgrad 1 14.5 12.4 4.3 3.1 3.4
Likviditetsgrad 2 14.5 12.4 4.3 3.1 3.4
Soliditet 93.1 91.9 88.4 8 66.8
Resultatgrad -139.5 -134.4 -11.7 -460.4
Rentedekningsgrad -406.0 -674.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet -28.4 -8.7 -0.8 -1.5 -46.6
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER.
Prokurister
07.06.2006
Styrets formann.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex