Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skogsentrepenør Erling S Moe As
Juridisk navn:  Skogsentrepenør Erling S Moe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94786741
Overhallsvegen 815 Overhallsvegen 815 Fax:
7860 Skage I Namdalen 7860 Skage I Namdalen
Fylke: Kommune:
Trøndelag Overhalla
Org.nr: 974465906
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/26/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Grongstad Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomihuset Magnussen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.98%
Resultat  
  
-55.63%
Egenkapital  
  
3.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.684.000 6.314.000 5.336.000 5.291.000 4.525.000
Resultat: 607.000 1.368.000 10.000 38.000 -693.000
Egenkapital: 2.430.000 2.356.000 1.290.000 1.289.000 1.250.000
Regnskap for  Skogsentrepenør Erling S Moe As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.684.000 6.314.000 5.336.000 5.291.000 4.525.000
Driftskostnader -5.064.000 -4.933.000 -5.305.000 -5.229.000 -4.918.000
Driftsresultat 621.000 1.380.000 31.000 62.000 -392.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -14.000 -13.000 -21.000 -24.000 -302.000
Finans -14.000 -13.000 -21.000 -24.000 -301.000
Resultat før skatt 607.000 1.368.000 10.000 38.000 -693.000
Skattekostnad -134.000 -301.000 -10.000 2.000 101.000
Årsresultat 473.000 1.067.000 0 40.000 -592.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 886.000 1.128.000 1.218.000 1.226.000 1.231.000
Sum omløpsmidler 2.754.000 2.157.000 929.000 1.034.000 1.020.000
Sum eiendeler 3.640.000 3.285.000 2.147.000 2.260.000 2.251.000
Sum opptjent egenkapital 2.328.000 2.254.000 1.188.000 1.187.000 1.148.000
Sum egenkapital 2.430.000 2.356.000 1.290.000 1.289.000 1.250.000
Sum langsiktig gjeld 202.000 110.000 8.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.008.000 818.000 850.000 970.000 1.002.000
Sum gjeld og egenkapital 3.640.000 3.284.000 2.148.000 2.259.000 2.252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.760.000 4.936.000 5.358.000 4.896.000 4.517.000
Andre inntekter 924.000 1.377.000 -22.000 395.000 8.000
Driftsinntekter 5.684.000 6.314.000 5.336.000 5.291.000 4.525.000
Varekostnad -206.000 -229.000 -259.000 -172.000 -253.000
Lønninger -1.633.000 -1.675.000 -1.464.000 -1.520.000 -1.470.000
Avskrivning -265.000 -125.000 -136.000 -144.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.960.000 -2.904.000 -3.446.000 -3.393.000 -3.098.000
Driftskostnader -5.064.000 -4.933.000 -5.305.000 -5.229.000 -4.918.000
Driftsresultat 621.000 1.380.000 31.000 62.000 -392.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -14.000 -13.000 -21.000 -24.000 -302.000
Finans -14.000 -13.000 -21.000 -24.000 -301.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 0 0 0
Årsresultat 473.000 1.067.000 0 40.000 -592.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 2.000 0
Fast eiendom 843.000 865.000 887.000 910.000 932.000
Maskiner anlegg 22.000 262.000 331.000 315.000 299.000
Driftsløsøre 21.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 886.000 1.128.000 1.218.000 1.224.000 1.231.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 886.000 1.128.000 1.218.000 1.226.000 1.231.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 131.000 78.000 658.000 433.000 284.000
Andre fordringer 1.964.000 1.646.000 220.000 551.000 684.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 659.000 434.000 51.000 50.000 51.000
Sum omløpsmidler 2.754.000 2.157.000 929.000 1.034.000 1.020.000
Sum eiendeler 3.640.000 3.285.000 2.147.000 2.260.000 2.251.000
Sum opptjent egenkapital 2.328.000 2.254.000 1.188.000 1.187.000 1.148.000
Sum egenkapital 2.430.000 2.356.000 1.290.000 1.289.000 1.250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 202.000 110.000 8.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 196.000 313.000 249.000
Sum langsiktig gjeld 202.000 110.000 8.000 0 0
Leverandørgjeld 186.000 208.000 263.000 272.000 371.000
Betalbar skatt 43.000 199.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 144.000 158.000 88.000 72.000 72.000
Utbytte -400.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 237.000 254.000 303.000 314.000 309.000
Sum kortsiktig gjeld 1.008.000 818.000 850.000 970.000 1.002.000
Sum gjeld og egenkapital 3.640.000 3.284.000 2.148.000 2.259.000 2.252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.746.000 1.339.000 79.000 64.000 18.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.6 1.1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 2.7 2.6 1.1 1.1 1
Soliditet 66.8 71.7 60.1 57.1 55.5
Resultatgrad 10.9 21.9 0.6 1.2 -8.7
Rentedekningsgrad 44.4 106.2 1.5 2.6 -1.3
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.7 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 17.1 4 1.4 2.7 -17.4
Signatur
16.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex