Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skogsmann Linjerydding Og Trefelling As
Juridisk navn:  Skogsmann Linjerydding Og Trefelling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95442275
Oldtidsveien 501 Oldtidsveien 501 Fax:
1747 Skjeberg 1747 Skjeberg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 993472042
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/8/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Ruths Regnskapstjenester V/Ruth Skjelin
Utvikling:
Omsetning  
  
71.32%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
928.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.524.000 6.143.000 5.134.000 5.324.000 8.656.000
Resultat: 1.261.000 0 0 0 0
Egenkapital: 1.090.000 106.000 107.000 107.000 108.000
Regnskap for  Skogsmann Linjerydding Og Trefelling As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.524.000 6.143.000 5.134.000 5.324.000 8.656.000
Driftskostnader -9.262.000 -6.143.000 -5.135.000 -5.324.000 -8.657.000
Driftsresultat 1.261.000 0 -1.000 0 -1.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 1.000
Resultat før skatt 1.261.000 0 0 0 0
Skattekostnad -277.000 0 0 0 0
Årsresultat 984.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 757.000 357.000 463.000 54.000 72.000
Sum omløpsmidler 1.642.000 1.433.000 1.515.000 1.658.000 2.753.000
Sum eiendeler 2.399.000 1.790.000 1.978.000 1.712.000 2.825.000
Sum opptjent egenkapital 982.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Sum egenkapital 1.090.000 106.000 107.000 107.000 108.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 2.000 1.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.283.000 1.681.000 1.869.000 1.603.000 2.716.000
Sum gjeld og egenkapital 2.399.000 1.789.000 1.977.000 1.711.000 2.824.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.524.000 6.143.000 5.134.000 5.324.000 8.656.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.524.000 6.143.000 5.134.000 5.324.000 8.656.000
Varekostnad -7.621.000 -4.988.000 -4.042.000 -3.686.000 -6.243.000
Lønninger -681.000 -490.000 -508.000 -993.000 -1.633.000
Avskrivning -126.000 -106.000 -32.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -834.000 -559.000 -553.000 -627.000 -763.000
Driftskostnader -9.262.000 -6.143.000 -5.135.000 -5.324.000 -8.657.000
Driftsresultat 1.261.000 0 -1.000 0 -1.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 984.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 308.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 448.000 357.000 463.000 54.000 72.000
Sum varige driftsmidler 757.000 357.000 463.000 54.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 757.000 357.000 463.000 54.000 72.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 802.000 374.000 734.000 761.000 1.861.000
Andre fordringer 42.000 9.000 203.000 8.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 799.000 1.050.000 578.000 888.000 883.000
Sum omløpsmidler 1.642.000 1.433.000 1.515.000 1.658.000 2.753.000
Sum eiendeler 2.399.000 1.790.000 1.978.000 1.712.000 2.825.000
Sum opptjent egenkapital 982.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Sum egenkapital 1.090.000 106.000 107.000 107.000 108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 2.000 1.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.000 2.000 1.000 1.000 0
Leverandørgjeld 483.000 1.615.000 1.500.000 1.199.000 2.361.000
Betalbar skatt 254.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 253.000 42.000 202.000 232.000 227.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 293.000 24.000 167.000 172.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 1.283.000 1.681.000 1.869.000 1.603.000 2.716.000
Sum gjeld og egenkapital 2.399.000 1.789.000 1.977.000 1.711.000 2.824.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 359.000 -248.000 -354.000 55.000 37.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.8 1 1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 0.8 1 1
Soliditet 45.4 5.9 5.4 6.3 3.8
Resultatgrad 12.0 0 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 15.9 17.5 1 25.1
Total kapitalrentabilitet 52.6 0 0 0 0
Signatur
19.01.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex