Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skogsskiftet Legekontor As
Juridisk navn:  Skogsskiftet Legekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skogsvåg Skogsvåg Fax:
5382 Skogsvåg 5382 Skogsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 924467436
Aksjekapital: 35.000 NOK
Etableringsdato: 4/21/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.487.000
Resultat: 0
Egenkapital: 35.000
Regnskap for  Skogsskiftet Legekontor As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.487.000
Driftskostnader -1.487.000
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 619.000
Sum eiendeler 619.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 35.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 584.000
Sum gjeld og egenkapital 619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.111.000
Andre inntekter 377.000
Driftsinntekter 1.487.000
Varekostnad -11.000
Lønninger -857.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -619.000
Driftskostnader -1.487.000
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 149.000
Andre fordringer 23.000
Sum investeringer
Kasse, bank 447.000
Sum omløpsmidler 619.000
Sum eiendeler 619.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 19.000
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 34.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 171.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 359.000
Sum kortsiktig gjeld 584.000
Sum gjeld og egenkapital 619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 5.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 16.7
Total kapitalrentabilitet
Signatur
26.10.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex