Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skogstad Hotell AS
Juridisk navn:  Skogstad Hotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32055000
Postboks 33 Skogstad Hotell Fax: 32055001
3561 Hemsedal 3561 Hemsedal
Fylke: Kommune:
Viken Hemsedal
Org.nr: 939312056
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/14/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Prokuria As
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.23%
Resultat  
  
-8333.33%
Egenkapital  
  
345.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.496.000 20.276.000 24.154.000 26.474.000 25.595.000
Resultat: -1.518.000 -18.000 -1.455.000 -107.000 1.777.000
Egenkapital: 5.045.000 -2.051.000 -2.033.000 -1.572.000 -1.557.000
Regnskap for  Skogstad Hotell AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.496.000 20.276.000 24.154.000 26.474.000 25.595.000
Driftskostnader -11.914.000 -20.191.000 -25.506.000 -26.569.000 -23.828.000
Driftsresultat -1.418.000 85.000 -1.352.000 -95.000 1.768.000
Finansinntekter 33.000 31.000 28.000 33.000 48.000
Finanskostnader -133.000 -134.000 -132.000 -46.000 -38.000
Finans -100.000 -103.000 -104.000 -13.000 10.000
Resultat før skatt -1.518.000 -18.000 -1.455.000 -107.000 1.777.000
Skattekostnad 384.000 0 219.000 22.000 -335.000
Årsresultat -1.134.000 -18.000 -1.237.000 -85.000 1.443.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.518.000 7.027.000 7.982.000 7.382.000 8.895.000
Sum omløpsmidler 3.778.000 4.031.000 3.628.000 2.952.000 4.404.000
Sum eiendeler 9.296.000 11.058.000 11.610.000 10.334.000 13.299.000
Sum opptjent egenkapital -4.111.000 -2.977.000 -2.959.000 -1.722.000 -1.707.000
Sum egenkapital 5.045.000 -2.051.000 -2.033.000 -1.572.000 -1.557.000
Sum langsiktig gjeld 518.000 7.756.000 10.647.000 8.873.000 11.738.000
Sum kortsiktig gjeld 3.733.000 5.352.000 2.996.000 3.033.000 3.118.000
Sum gjeld og egenkapital 9.296.000 11.057.000 11.610.000 10.334.000 13.299.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.385.000 18.533.000 23.323.000 26.383.000 25.201.000
Andre inntekter 1.111.000 1.743.000 831.000 90.000 393.000
Driftsinntekter 10.496.000 20.276.000 24.154.000 26.474.000 25.595.000
Varekostnad -1.186.000 -2.403.000 -1.149.000 -1.484.000 -1.979.000
Lønninger -4.667.000 -10.120.000 -8.576.000 -4.700.000 -3.148.000
Avskrivning -206.000 -215.000 -155.000 -46.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.855.000 -7.453.000 -15.626.000 -20.339.000 -18.658.000
Driftskostnader -11.914.000 -20.191.000 -25.506.000 -26.569.000 -23.828.000
Driftsresultat -1.418.000 85.000 -1.352.000 -95.000 1.768.000
Finansinntekter 33.000 31.000 28.000 33.000 48.000
Finanskostnader -133.000 -134.000 -132.000 -46.000 -38.000
Finans -100.000 -103.000 -104.000 -13.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.134.000 -18.000 -1.237.000 -85.000 1.443.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 560.000 766.000 679.000 612.000 151.000
Sum varige driftsmidler 560.000 766.000 679.000 612.000 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.958.000 6.261.000 7.303.000 6.769.000 8.744.000
Sum anleggsmidler 5.518.000 7.027.000 7.982.000 7.382.000 8.895.000
Varebeholdning 73.000 98.000 76.000 76.000 26.000
Kundefordringer 1.363.000 854.000 692.000 1.642.000 2.237.000
Andre fordringer 255.000 485.000 386.000 2.396.000 1.840.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 333.000 172.000 0 0 300.000
Sum omløpsmidler 3.778.000 4.031.000 3.628.000 2.952.000 4.404.000
Sum eiendeler 9.296.000 11.058.000 11.610.000 10.334.000 13.299.000
Sum opptjent egenkapital -4.111.000 -2.977.000 -2.959.000 -1.722.000 -1.707.000
Sum egenkapital 5.045.000 -2.051.000 -2.033.000 -1.572.000 -1.557.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 235.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 518.000 7.756.000 10.647.000 8.873.000 11.738.000
Leverandørgjeld 2.238.000 2.970.000 1.030.000 1.640.000 453.000
Betalbar skatt 0 0 0 335.000
Skyldig offentlige avgifter 185.000 502.000 253.000 164.000 180.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.310.000 1.646.000 1.714.000 1.229.000 2.151.000
Sum kortsiktig gjeld 3.733.000 5.352.000 2.996.000 3.033.000 3.118.000
Sum gjeld og egenkapital 9.296.000 11.057.000 11.610.000 10.334.000 13.299.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000 -1.321.000 632.000 -81.000 1.286.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8 1.2 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 1.2 0.9 1.4
Soliditet 54.3 -18.5 -17.5 -15.2 -11.7
Resultatgrad -13.5 0.4 -5.6 -0.4 6.9
Rentedekningsgrad -10.7 0.6 -10.2 -2.1 46.5
Gjeldsgrad 0.8 -6.4 -6.7 -7.6 -9.5
Total kapitalrentabilitet -14.9 1 -11.4 -0.6 13.7
Signatur
30.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex