Skolen Seng Og Suppe As
Juridisk navn:  Skolen Seng Og Suppe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90714071
Skjefloevegen 3 Skoletunet Fax:
7604 Levanger 8181 Myken
Fylke: Kommune:
Nordland Rødøy
Org.nr: 915479154
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 3/27/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2074.65%
Resultat  
  
196.2%
Egenkapital  
  
117.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.544.000 71.000 1.188.000 746.000 450.000
Resultat: 304.000 -316.000 -29.000 71.000 -67.000
Egenkapital: 565.000 260.000 577.000 620.000 566.000
Regnskap for  Skolen Seng Og Suppe As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.544.000 71.000 1.188.000 746.000 450.000
Driftskostnader -1.241.000 -388.000 -1.217.000 -674.000 -516.000
Driftsresultat 302.000 -318.000 -29.000 71.000 -67.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 2.000 0 0 0
Resultat før skatt 304.000 -316.000 -29.000 71.000 -67.000
Skattekostnad -15.000 -17.000 12.000
Årsresultat 304.000 -316.000 -43.000 54.000 -55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.071.000 1.172.000 1.369.000 1.531.000 1.135.000
Sum omløpsmidler 243.000 55.000 211.000 272.000 83.000
Sum eiendeler 1.314.000 1.227.000 1.580.000 1.803.000 1.218.000
Sum opptjent egenkapital -135.000 -440.000 -123.000 -80.000 -134.000
Sum egenkapital 565.000 260.000 577.000 620.000 566.000
Sum langsiktig gjeld 689.000 957.000 880.000 1.138.000 621.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 9.000 122.000 45.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 1.314.000 1.226.000 1.579.000 1.803.000 1.217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.388.000 71.000 1.188.000 711.000 450.000
Andre inntekter 155.000 0 35.000 0
Driftsinntekter 1.544.000 71.000 1.188.000 746.000 450.000
Varekostnad -779.000 -58.000 -563.000 -299.000 -186.000
Lønninger -59.000 0 -1.000
Avskrivning -132.000 -196.000 -168.000 -115.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -330.000 -134.000 -427.000 -260.000 -241.000
Driftskostnader -1.241.000 -388.000 -1.217.000 -674.000 -516.000
Driftsresultat 302.000 -318.000 -29.000 71.000 -67.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 304.000 -316.000 -43.000 54.000 -55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 15.000 32.000
Fast eiendom 727.000 765.000 801.000 835.000 869.000
Maskiner anlegg 31.000 547.000 32.000 38.000
Driftsløsøre 313.000 407.000 20.000 649.000 196.000
Sum varige driftsmidler 1.071.000 1.172.000 1.369.000 1.516.000 1.103.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.071.000 1.172.000 1.369.000 1.531.000 1.135.000
Varebeholdning 0 14.000 20.000
Kundefordringer 15.000 12.000 18.000 0
Andre fordringer 45.000 18.000 0 166.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 199.000 22.000 199.000 74.000 57.000
Sum omløpsmidler 243.000 55.000 211.000 272.000 83.000
Sum eiendeler 1.314.000 1.227.000 1.580.000 1.803.000 1.218.000
Sum opptjent egenkapital -135.000 -440.000 -123.000 -80.000 -134.000
Sum egenkapital 565.000 260.000 577.000 620.000 566.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 689.000 957.000 880.000 1.138.000 621.000
Leverandørgjeld 13.000 9.000 29.000 47.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 91.000 -2.000 30.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 9.000 122.000 45.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 1.314.000 1.226.000 1.579.000 1.803.000 1.217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 183.000 46.000 89.000 227.000 53.000
Likviditetsgrad 1 4.1 6.1 1.7 6 2.8
Likviditetsgrad 2 4.1 6.1 1.7 5.7 2.1
Soliditet 43.0 21.2 36.5 34.4 46.5
Resultatgrad 19.6 -447.9 -2.4 9.5 -14.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 3.7 1.7 1.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 23.1 -25.8 -1.8 3.9 -5.5
Signatur
18.11.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
FRIEDRICH BRØNSETH MARI ANNA
SIGNATUR HVER FOR SEG
FRIEDRICH GRETHE ELIANNA
Prokurister
14.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex