Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skolmar Bil AS
Juridisk navn:  Skolmar Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33475500
Skolmar 17 Skolmar 17 Fax:
3232 Sandefjord 3232 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 994191071
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/14/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.18%
Resultat  
  
20.71%
Egenkapital  
  
6.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.863.000 13.369.000 12.372.000 11.692.000 10.213.000
Resultat: 956.000 792.000 971.000 687.000 1.325.000
Egenkapital: 909.000 857.000 840.000 839.000 1.318.000
Regnskap for  Skolmar Bil AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.863.000 13.369.000 12.372.000 11.692.000 10.213.000
Driftskostnader -13.921.000 -12.585.000 -11.403.000 -11.013.000 -8.892.000
Driftsresultat 941.000 783.000 969.000 679.000 1.321.000
Finansinntekter 19.000 14.000 3.000 9.000 7.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -1.000 -1.000 -3.000
Finans 15.000 9.000 2.000 8.000 4.000
Resultat før skatt 956.000 792.000 971.000 687.000 1.325.000
Skattekostnad -210.000 -174.000 -224.000 -166.000 -332.000
Årsresultat 746.000 617.000 747.000 521.000 993.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 767.000 611.000 635.000 143.000 105.000
Sum omløpsmidler 2.874.000 2.670.000 2.315.000 2.065.000 2.675.000
Sum eiendeler 3.641.000 3.281.000 2.950.000 2.208.000 2.780.000
Sum opptjent egenkapital 609.000 557.000 540.000 539.000 1.018.000
Sum egenkapital 909.000 857.000 840.000 839.000 1.318.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.732.000 2.423.000 2.110.000 1.369.000 1.462.000
Sum gjeld og egenkapital 3.641.000 3.280.000 2.950.000 2.208.000 2.780.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.828.000 13.369.000 12.372.000 11.692.000 10.204.000
Andre inntekter 34.000 0 0 0 9.000
Driftsinntekter 14.863.000 13.369.000 12.372.000 11.692.000 10.213.000
Varekostnad -5.304.000 -4.560.000 -4.312.000 -4.268.000 -3.706.000
Lønninger -6.446.000 -6.399.000 -5.495.000 -5.359.000 -3.969.000
Avskrivning -55.000 -35.000 -35.000 -32.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.116.000 -1.591.000 -1.561.000 -1.354.000 -1.185.000
Driftskostnader -13.921.000 -12.585.000 -11.403.000 -11.013.000 -8.892.000
Driftsresultat 941.000 783.000 969.000 679.000 1.321.000
Finansinntekter 19.000 14.000 3.000 9.000 7.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -1.000 -1.000 -3.000
Finans 15.000 9.000 2.000 8.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -694.000 -600.000 -746.000 0 0
Årsresultat 746.000 617.000 747.000 521.000 993.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 22.000 21.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 136.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 53.000 61.000 93.000 128.000 84.000
Sum varige driftsmidler 189.000 61.000 93.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 533.000 528.000 520.000 0 0
Sum anleggsmidler 767.000 611.000 635.000 143.000 105.000
Varebeholdning 174.000 172.000 183.000 127.000 109.000
Kundefordringer 292.000 649.000 521.000 371.000 719.000
Andre fordringer 414.000 198.000 126.000 71.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.609.000 1.612.000 1.456.000 1.496.000 1.772.000
Sum omløpsmidler 2.874.000 2.670.000 2.315.000 2.065.000 2.675.000
Sum eiendeler 3.641.000 3.281.000 2.950.000 2.208.000 2.780.000
Sum opptjent egenkapital 609.000 557.000 540.000 539.000 1.018.000
Sum egenkapital 909.000 857.000 840.000 839.000 1.318.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 543.000 337.000 196.000 244.000 206.000
Betalbar skatt 234.000 175.000 230.000 159.000 326.000
Skyldig offentlige avgifter 698.000 725.000 430.000 440.000 548.000
Utbytte -694.000 -600.000 -746.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 562.000 587.000 507.000 526.000 381.000
Sum kortsiktig gjeld 2.732.000 2.423.000 2.110.000 1.369.000 1.462.000
Sum gjeld og egenkapital 3.641.000 3.280.000 2.950.000 2.208.000 2.780.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 142.000 247.000 205.000 696.000 1.213.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 1.4 1.8
Soliditet 25.0 26.1 28.5 3 47.4
Resultatgrad 6.3 5.9 7.8 5.8 12.9
Rentedekningsgrad 235.3 156.6 9 6 440.3
Gjeldsgrad 3.0 2.8 2.5 1.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 26.4 24.3 32.9 31.2 47.8
Signatur
13.10.2016
SIGNATUR HVER FOR SEG
MOMORK THOMAS
IVERSEN ERIK
Prokurister
13.10.2016
Prokura hver for seg
Iversen Erik
Momork Thomas
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex