Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skoltafjord As
Juridisk navn:  Skoltafjord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Djupavågen 12 Litlakalsøy 12A Fax:
5397 Bekkjarvik 5388 Litlakalsøy
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 921092660
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/2018 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.58%
Resultat  
  
-117.65%
Egenkapital  
  
-8.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 15.000 59.000 182.000
Resultat: -9.000 51.000 50.000
Egenkapital: 99.000 108.000 69.000
Regnskap for  Skoltafjord As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 15.000 59.000 182.000
Driftskostnader -23.000 -8.000 -133.000
Driftsresultat -9.000 51.000 50.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -9.000 51.000 50.000
Skattekostnad -11.000 -12.000
Årsresultat -9.000 39.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 39.000 45.000
Sum omløpsmidler 1.000 75.000 152.000
Sum eiendeler 34.000 114.000 197.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 78.000 39.000
Sum egenkapital 99.000 108.000 69.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld -64.000 5.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000 113.000 198.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000 59.000 118.000
Andre inntekter 0 64.000
Driftsinntekter 15.000 59.000 182.000
Varekostnad 0 -7.000
Lønninger 0 -89.000
Avskrivning -5.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -2.000 -37.000
Driftskostnader -23.000 -8.000 -133.000
Driftsresultat -9.000 51.000 50.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -9.000 39.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 33.000 39.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 39.000 45.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 14.000 80.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.000 61.000 72.000
Sum omløpsmidler 1.000 75.000 152.000
Sum eiendeler 34.000 114.000 197.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 78.000 39.000
Sum egenkapital 99.000 108.000 69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 11.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter -1.000 14.000 48.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld -64.000 -20.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld -64.000 5.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000 113.000 198.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000 70.000 23.000
Likviditetsgrad 1 -0.0 1 1.2
Likviditetsgrad 2 -0.0 1 1.2
Soliditet 282.9 95.6 34.8
Resultatgrad -60.0 86.4 27.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.6 0 1.9
Total kapitalrentabilitet -25.7 45.1 25.3
Signatur
03.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex