Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skriveverkstedet AS
Juridisk navn:  Skriveverkstedet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22564449
Postboks 1777 Vika Henrik Ibsens Gate 53 Fax:
0122 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975995666
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/27/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Formuesforvaltning Forretningsførsel As
Utvikling:
Omsetning  
  
116.33%
Resultat  
  
110.23%
Egenkapital  
  
48.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.591.000 10.905.000 15.634.000 16.066.000 5.915.000
Resultat: 21.723.000 10.333.000 15.253.000 15.901.000 5.489.000
Egenkapital: 207.423.000 140.048.000 131.838.000 119.169.000 106.356.000
Regnskap for  Skriveverkstedet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.591.000 10.905.000 15.634.000 16.066.000 5.915.000
Driftskostnader -1.834.000 -605.000 -400.000 -317.000 -455.000
Driftsresultat 21.757.000 10.301.000 15.234.000 15.749.000 5.459.000
Finansinntekter 42.000 32.000 24.000 153.000 36.000
Finanskostnader -76.000 0 -5.000 -1.000 -6.000
Finans -34.000 32.000 19.000 152.000 30.000
Resultat før skatt 21.723.000 10.333.000 15.253.000 15.901.000 5.489.000
Skattekostnad -4.078.000 -2.123.000 -2.584.000 -3.088.000 -1.157.000
Årsresultat 17.645.000 8.210.000 12.669.000 12.813.000 4.332.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum omløpsmidler 212.048.000 143.096.000 134.932.000 122.406.000 107.806.000
Sum eiendeler 212.064.000 143.112.000 134.948.000 122.422.000 107.822.000
Sum opptjent egenkapital 190.292.000 135.854.000 127.643.000 114.974.000 102.162.000
Sum egenkapital 207.423.000 140.048.000 131.838.000 119.169.000 106.356.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.641.000 3.064.000 3.110.000 3.253.000 1.466.000
Sum gjeld og egenkapital 212.064.000 143.113.000 134.948.000 122.422.000 107.823.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 23.591.000 10.905.000 15.634.000 16.066.000 5.915.000
Driftsinntekter 23.591.000 10.905.000 15.634.000 16.066.000 5.915.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -60.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.774.000 -605.000 -400.000 -317.000 -455.000
Driftskostnader -1.834.000 -605.000 -400.000 -317.000 -455.000
Driftsresultat 21.757.000 10.301.000 15.234.000 15.749.000 5.459.000
Finansinntekter 42.000 32.000 24.000 153.000 36.000
Finanskostnader -76.000 0 -5.000 -1.000 -6.000
Finans -34.000 32.000 19.000 152.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 17.645.000 8.210.000 12.669.000 12.813.000 4.332.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum varige driftsmidler 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.736.000 7.543.000 6.295.000 1.813.000
Andre fordringer 6.841.000 0 0 0 0
Sum investeringer 192.419.000 130.152.000 123.110.000 110.073.000 102.535.000
Kasse, bank 12.787.000 6.209.000 4.278.000 6.037.000 3.457.000
Sum omløpsmidler 212.048.000 143.096.000 134.932.000 122.406.000 107.806.000
Sum eiendeler 212.064.000 143.112.000 134.948.000 122.422.000 107.822.000
Sum opptjent egenkapital 190.292.000 135.854.000 127.643.000 114.974.000 102.162.000
Sum egenkapital 207.423.000 140.048.000 131.838.000 119.169.000 106.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 48.000 77.000 0 0 7.000
Betalbar skatt 4.078.000 2.123.000 2.584.000 3.088.000 1.157.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 627.000 417.000 51.000 180.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 511.000 238.000 109.000 114.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 4.641.000 3.064.000 3.110.000 3.253.000 1.466.000
Sum gjeld og egenkapital 212.064.000 143.113.000 134.948.000 122.422.000 107.823.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 207.407.000 140.032.000 131.822.000 119.153.000 106.340.000
Likviditetsgrad 1 45.7 46.7 43.4 37.6 73.5
Likviditetsgrad 2 45.7 46.7 43.4 37.6 73.5
Soliditet 97.8 97.9 97.7 97.3 98.6
Resultatgrad 92.2 94.5 97.4 9 92.3
Rentedekningsgrad 286.3 3046.8 1 909.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 10.3 7.2 11.3 1 5.1
Signatur
22.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
22.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex