Sks Produksjon AS
Juridisk navn:  Sks Produksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75402200
Postboks 606 Eliasbakken 7 Fax: 75402203
8205 Fauske 8200 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 915637353
Aksjekapital: 101.483.318 NOK
Antall ansatte: 55
Etableringsdato: 7/9/1975 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.98%
Resultat  
  
-71.49%
Egenkapital  
  
1.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 346.414.000 597.085.000 698.816.000 622.918.000 483.773.000
Resultat: 78.717.000 276.098.000 380.249.000 298.033.000 181.661.000
Egenkapital: 1.610.349.000 1.582.243.000 1.548.246.000 1.461.176.000 1.414.922.000
Regnskap for  Sks Produksjon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 346.414.000 597.085.000 698.816.000 622.918.000 483.773.000
Driftskostnader -256.537.000 -309.326.000 -299.787.000 -311.981.000 -293.330.000
Driftsresultat 89.877.000 287.759.000 399.029.000 310.937.000 190.443.000
Finansinntekter 3.879.000 9.599.000 2.904.000 1.743.000 989.000
Finanskostnader -15.039.000 -21.260.000 -21.684.000 -14.647.000 -9.771.000
Finans -11.160.000 -11.661.000 -18.780.000 -12.904.000 -8.782.000
Resultat før skatt 78.717.000 276.098.000 380.249.000 298.033.000 181.661.000
Skattekostnad -26.643.000 -173.258.000 -248.537.000 -160.826.000 -92.895.000
Årsresultat 52.074.000 102.840.000 131.712.000 137.207.000 88.766.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.118.772.000 2.075.001.000 2.053.679.000 2.096.326.000 1.933.050.000
Sum omløpsmidler 280.307.000 434.694.000 481.102.000 285.315.000 77.865.000
Sum eiendeler 2.399.079.000 2.509.695.000 2.534.781.000 2.381.641.000 2.010.915.000
Sum opptjent egenkapital 0 939.114.000 852.044.000 805.790.000
Sum egenkapital 1.610.349.000 1.582.243.000 1.548.246.000 1.461.176.000 1.414.922.000
Sum langsiktig gjeld 658.092.000 650.628.000 643.269.000 640.750.000 428.826.000
Sum kortsiktig gjeld 130.638.000 276.824.000 343.267.000 279.715.000 167.167.000
Sum gjeld og egenkapital 2.399.079.000 2.509.695.000 2.534.782.000 2.381.641.000 2.010.915.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 327.913.000 569.799.000 677.147.000 600.612.000 459.294.000
Andre inntekter 18.501.000 27.286.000 21.669.000 22.306.000 24.479.000
Driftsinntekter 346.414.000 597.085.000 698.816.000 622.918.000 483.773.000
Varekostnad -41.861.000 -92.522.000 -97.123.000 -102.634.000 -74.968.000
Lønninger -55.196.000 -61.893.000 -58.038.000 -60.904.000 -63.451.000
Avskrivning -44.227.000 -43.288.000 -43.927.000 -44.891.000 -38.455.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -119.167.000 -116.760.000 -107.899.000 -109.485.000 -120.702.000
Driftskostnader -256.537.000 -309.326.000 -299.787.000 -311.981.000 -293.330.000
Driftsresultat 89.877.000 287.759.000 399.029.000 310.937.000 190.443.000
Finansinntekter 3.879.000 9.599.000 2.904.000 1.743.000 989.000
Finanskostnader -15.039.000 -21.260.000 -21.684.000 -14.647.000 -9.771.000
Finans -11.160.000 -11.661.000 -18.780.000 -12.904.000 -8.782.000
Konsernbidrag -23.968.000 -68.843.000 -44.642.000 -69.049.000 -33.875.000
Utbytte 0 0 -10.000.000 -11.000.000
Årsresultat 52.074.000 102.840.000 131.712.000 137.207.000 88.766.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 79.391.000 79.391.000 79.391.000 97.562.000 116.998.000
Fast eiendom 19.670.000 18.334.000 18.392.000 18.212.000 18.164.000
Maskiner anlegg 1.512.768.000 1.545.138.000 1.605.924.000 1.613.319.000 1.289.431.000
Driftsløsøre 142.196.000 98.898.000 5.662.000 6.133.000 7.816.000
Sum varige driftsmidler 1.674.634.000 1.662.370.000 1.634.137.000 1.642.522.000 1.320.943.000
Sum finansielle anleggsmidler 364.747.000 333.240.000 340.151.000 356.242.000 495.109.000
Sum anleggsmidler 2.118.772.000 2.075.001.000 2.053.679.000 2.096.326.000 1.933.050.000
Varebeholdning 4.293.000 13.401.000 18.747.000 0 0
Kundefordringer 13.622.000 15.007.000 18.177.000 15.068.000 7.742.000
Andre fordringer 25.635.000 12.029.000 37.828.000 8.719.000 8.022.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 54.594.000 149.861.000 405.939.000 260.579.000 53.960.000
Sum omløpsmidler 280.307.000 434.694.000 481.102.000 285.315.000 77.865.000
Sum eiendeler 2.399.079.000 2.509.695.000 2.534.781.000 2.381.641.000 2.010.915.000
Sum opptjent egenkapital 0 939.114.000 852.044.000 805.790.000
Sum egenkapital 1.610.349.000 1.582.243.000 1.548.246.000 1.461.176.000 1.414.922.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.342.000 9.878.000 2.519.000 0 1.076.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.947.000 247.000 57.977.000 91.156.000 59.387.000
Sum langsiktig gjeld 658.092.000 650.628.000 643.269.000 640.750.000 428.826.000
Leverandørgjeld 21.662.000 9.997.000 16.112.000 23.041.000 16.346.000
Betalbar skatt 27.428.000 146.481.000 214.514.000 118.873.000 61.686.000
Skyldig offentlige avgifter 2.771.000 22.249.000 37.388.000 28.336.000 20.762.000
Utbytte 0 0 -10.000.000 -11.000.000
Annen kortsiktig gjeld 72.830.000 97.850.000 17.276.000 8.309.000 8.986.000
Sum kortsiktig gjeld 130.638.000 276.824.000 343.267.000 279.715.000 167.167.000
Sum gjeld og egenkapital 2.399.079.000 2.509.695.000 2.534.782.000 2.381.641.000 2.010.915.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 149.669.000 157.870.000 137.835.000 5.600.000 -89.302.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.6 1.4 1 0.5
Likviditetsgrad 2 2.1 1.5 1.3 1 0.5
Soliditet 67.1 6 61.1 61.4 70.4
Resultatgrad 25.9 48.2 57.1 49.9 39.4
Rentedekningsgrad 6.0 13.5 18.4 21.2 19.5
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.9 11.8 15.9 13.1 9.5
Signatur
01.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex