Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Herbern Restaurant
Juridisk navn:  Skur 33 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22831990
Akershusstranda 11 Akershusstranda 11 Fax: 22831970
0150 Oslo 150 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983152260
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 61
Etableringsdato: 1/12/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.94%
Resultat  
  
-206.28%
Egenkapital  
  
-16.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.040.000 23.647.000 29.390.000 26.631.000 29.915.000
Resultat: -491.000 462.000 -462.000 -141.000 2.102.000
Egenkapital: 2.627.000 3.151.000 2.791.000 3.153.000 3.262.000
Regnskap for  Herbern Restaurant
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.040.000 23.647.000 29.390.000 26.631.000 29.915.000
Driftskostnader -17.409.000 -23.059.000 -29.741.000 -26.681.000 -27.668.000
Driftsresultat -369.000 588.000 -351.000 -51.000 2.246.000
Finansinntekter 3.000 5.000 25.000 45.000 61.000
Finanskostnader -125.000 -131.000 -137.000 -135.000 -206.000
Finans -122.000 -126.000 -112.000 -90.000 -145.000
Resultat før skatt -491.000 462.000 -462.000 -141.000 2.102.000
Skattekostnad -33.000 -102.000 100.000 32.000 -525.000
Årsresultat -524.000 360.000 -362.000 -109.000 1.576.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.996.000 3.877.000 4.969.000 6.504.000 7.887.000
Sum omløpsmidler 4.727.000 4.953.000 5.214.000 3.665.000 4.297.000
Sum eiendeler 7.723.000 8.830.000 10.183.000 10.169.000 12.184.000
Sum opptjent egenkapital 1.715.000 2.239.000 1.878.000 2.240.000 2.349.000
Sum egenkapital 2.627.000 3.151.000 2.791.000 3.153.000 3.262.000
Sum langsiktig gjeld 4.122.000 2.888.000 3.338.000 3.788.000 4.247.000
Sum kortsiktig gjeld 974.000 2.792.000 4.054.000 3.228.000 4.676.000
Sum gjeld og egenkapital 7.723.000 8.831.000 10.182.000 10.168.000 12.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.389.000 19.245.000 29.189.000 26.495.000 29.865.000
Andre inntekter 651.000 4.402.000 201.000 135.000 50.000
Driftsinntekter 17.040.000 23.647.000 29.390.000 26.631.000 29.915.000
Varekostnad -6.387.000 -7.390.000 -11.120.000 -9.913.000 -10.889.000
Lønninger -7.380.000 -11.810.000 -12.120.000 -11.132.000 -12.137.000
Avskrivning -835.000 -1.030.000 -260.000 -1.121.000 -357.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.807.000 -2.829.000 -6.241.000 -4.515.000 -4.285.000
Driftskostnader -17.409.000 -23.059.000 -29.741.000 -26.681.000 -27.668.000
Driftsresultat -369.000 588.000 -351.000 -51.000 2.246.000
Finansinntekter 3.000 5.000 25.000 45.000 61.000
Finanskostnader -125.000 -131.000 -137.000 -135.000 -206.000
Finans -122.000 -126.000 -112.000 -90.000 -145.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat -524.000 360.000 -362.000 -109.000 1.576.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 77.000 134.000 34.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.996.000 3.784.000 4.795.000 5.606.000 6.727.000
Sum varige driftsmidler 2.996.000 3.784.000 4.795.000 5.606.000 6.727.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 40.000 0 1.160.000
Sum anleggsmidler 2.996.000 3.877.000 4.969.000 6.504.000 7.887.000
Varebeholdning 604.000 616.000 512.000 544.000 491.000
Kundefordringer 9.000 366.000 347.000 143.000 76.000
Andre fordringer 587.000 133.000 136.000 75.000 350.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.526.000 3.840.000 4.218.000 2.903.000 3.379.000
Sum omløpsmidler 4.727.000 4.953.000 5.214.000 3.665.000 4.297.000
Sum eiendeler 7.723.000 8.830.000 10.183.000 10.169.000 12.184.000
Sum opptjent egenkapital 1.715.000 2.239.000 1.878.000 2.240.000 2.349.000
Sum egenkapital 2.627.000 3.151.000 2.791.000 3.153.000 3.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.122.000 2.888.000 3.338.000 3.788.000 4.247.000
Leverandørgjeld 11.000 141.000 97.000 196.000 422.000
Betalbar skatt 45.000 0 11.000 554.000
Skyldig offentlige avgifter 193.000 963.000 958.000 767.000 1.112.000
Utbytte 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 769.000 1.644.000 2.999.000 2.255.000 1.588.000
Sum kortsiktig gjeld 974.000 2.792.000 4.054.000 3.228.000 4.676.000
Sum gjeld og egenkapital 7.723.000 8.831.000 10.182.000 10.168.000 12.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.753.000 2.161.000 1.160.000 437.000 -379.000
Likviditetsgrad 1 4.9 1.8 1.3 1 0.9
Likviditetsgrad 2 4.2 1.6 1.2 1 0.8
Soliditet 34.0 35.7 27.4 3 26.8
Resultatgrad -2.2 2.5 -1.2 -0.2 7.5
Rentedekningsgrad -3.0 4.5 -2.6 -0.4 10.9
Gjeldsgrad 1.9 1.8 2.6 2.2 2.7
Total kapitalrentabilitet -4.7 6.7 -3.2 -0.1 18.9
Signatur
04.10.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex