Skycom24 As
Juridisk navn:  Skycom24 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71232478
Fax: 71231651
6460 Eidsvåg I Romsdal 6460 Eidsvåg I Romsdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 950899646
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1989 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nesset regnskapskontor as
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.61%
Resultat  
  
349.18%
Egenkapital  
  
24.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 415.000 285.000 107.000 66.000 10.000
Resultat: 152.000 -61.000 -94.000 48.000 -39.000
Egenkapital: -364.000 -483.000 -435.000 -354.000 -383.000
Regnskap for  Skycom24 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 415.000 285.000 107.000 66.000 10.000
Driftskostnader -257.000 -345.000 -203.000 -17.000 -29.000
Driftsresultat 158.000 -61.000 -95.000 48.000 -20.000
Finansinntekter 14.000 0 26.000 25.000 0
Finanskostnader -20.000 0 -26.000 -25.000 -20.000
Finans -6.000 0 0 0 -20.000
Resultat før skatt 152.000 -61.000 -94.000 48.000 -39.000
Skattekostnad -33.000 13.000 13.000 -19.000 2.000
Årsresultat 119.000 -48.000 -81.000 29.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 189.000 223.000 209.000 196.000 222.000
Sum omløpsmidler 660.000 595.000 561.000 526.000 501.000
Sum eiendeler 849.000 818.000 770.000 722.000 723.000
Sum opptjent egenkapital -464.000 -583.000 -535.000 -454.000 -483.000
Sum egenkapital -364.000 -483.000 -435.000 -354.000 -383.000
Sum langsiktig gjeld 690.000 614.000 509.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 524.000 686.000 697.000 1.076.000 1.106.000
Sum gjeld og egenkapital 850.000 817.000 771.000 722.000 723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 415.000 285.000 107.000 66.000 10.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 415.000 285.000 107.000 66.000 10.000
Varekostnad -40.000 0 0 -2.000 -14.000
Lønninger -125.000 -115.000 -1.000 0 2.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -230.000 -202.000 -15.000 -17.000
Driftskostnader -257.000 -345.000 -203.000 -17.000 -29.000
Driftsresultat 158.000 -61.000 -95.000 48.000 -20.000
Finansinntekter 14.000 0 26.000 25.000 0
Finanskostnader -20.000 0 -26.000 -25.000 -20.000
Finans -6.000 0 0 0 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 119.000 -48.000 -81.000 29.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 164.000 197.000 184.000 170.000 189.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 26.000 26.000 26.000 33.000
Sum anleggsmidler 189.000 223.000 209.000 196.000 222.000
Varebeholdning 65.000 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 3.000 3.000 1.000 1.000
Andre fordringer 576.000 592.000 552.000 524.000 499.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 6.000 0 0
Sum omløpsmidler 660.000 595.000 561.000 526.000 501.000
Sum eiendeler 849.000 818.000 770.000 722.000 723.000
Sum opptjent egenkapital -464.000 -583.000 -535.000 -454.000 -483.000
Sum egenkapital -364.000 -483.000 -435.000 -354.000 -383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 690.000 614.000 509.000 0 0
Leverandørgjeld 33.000 70.000 93.000 123.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 8.000 -2.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 515.000 645.000 629.000 983.000 983.000
Sum kortsiktig gjeld 524.000 686.000 697.000 1.076.000 1.106.000
Sum gjeld og egenkapital 850.000 817.000 771.000 722.000 723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000 -91.000 -136.000 -550.000 -605.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.8 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.8 0.5 0.5
Soliditet -42.8 -59.1 -56.4
Resultatgrad 38.1 -21.4 -88.8 72.7
Rentedekningsgrad 7.9 -3.7 1.9
Gjeldsgrad -3.3 -2.7 -2.8 -2.9
Total kapitalrentabilitet 20.2 -7.5 -8.9 10.1 -2.8
Signatur
05.06.2012
SELSKAPET TEGNES AV STYREFORMANN.
Prokurister
05.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex