Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skycom24 As
Juridisk navn:  Skycom24 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71232478
Fax: 71231651
6460 Eidsvåg I Romsdal 6460 Eidsvåg I Romsdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 950899646
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1989 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nesset regnskapskontor as
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.66%
Resultat  
  
-71.71%
Egenkapital  
  
13.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 267.000 415.000 285.000 107.000 66.000
Resultat: 43.000 152.000 -61.000 -94.000 48.000
Egenkapital: -314.000 -364.000 -483.000 -435.000 -354.000
Regnskap for  Skycom24 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 267.000 415.000 285.000 107.000 66.000
Driftskostnader -296.000 -257.000 -345.000 -203.000 -17.000
Driftsresultat -29.000 158.000 -61.000 -95.000 48.000
Finansinntekter 9.000 14.000 0 26.000 25.000
Finanskostnader 63.000 -20.000 0 -26.000 -25.000
Finans 72.000 -6.000 0 0 0
Resultat før skatt 43.000 152.000 -61.000 -94.000 48.000
Skattekostnad 7.000 -33.000 13.000 13.000 -19.000
Årsresultat 50.000 119.000 -48.000 -81.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.000 189.000 223.000 209.000 196.000
Sum omløpsmidler 822.000 660.000 595.000 561.000 526.000
Sum eiendeler 1.033.000 849.000 818.000 770.000 722.000
Sum opptjent egenkapital -414.000 -464.000 -583.000 -535.000 -454.000
Sum egenkapital -314.000 -364.000 -483.000 -435.000 -354.000
Sum langsiktig gjeld 754.000 690.000 614.000 509.000 0
Sum kortsiktig gjeld 593.000 524.000 686.000 697.000 1.076.000
Sum gjeld og egenkapital 1.033.000 850.000 817.000 771.000 722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 217.000 415.000 285.000 107.000 66.000
Andre inntekter 50.000 0 0 0
Driftsinntekter 267.000 415.000 285.000 107.000 66.000
Varekostnad -12.000 -40.000 0 0 -2.000
Lønninger -149.000 -125.000 -115.000 -1.000 0
Avskrivning -1.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -134.000 -92.000 -230.000 -202.000 -15.000
Driftskostnader -296.000 -257.000 -345.000 -203.000 -17.000
Driftsresultat -29.000 158.000 -61.000 -95.000 48.000
Finansinntekter 9.000 14.000 0 26.000 25.000
Finanskostnader 63.000 -20.000 0 -26.000 -25.000
Finans 72.000 -6.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 50.000 119.000 -48.000 -81.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 170.000 164.000 197.000 184.000 170.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Sum anleggsmidler 211.000 189.000 223.000 209.000 196.000
Varebeholdning 181.000 65.000 0 0 0
Kundefordringer 32.000 20.000 3.000 3.000 1.000
Andre fordringer 609.000 576.000 592.000 552.000 524.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 6.000 0
Sum omløpsmidler 822.000 660.000 595.000 561.000 526.000
Sum eiendeler 1.033.000 849.000 818.000 770.000 722.000
Sum opptjent egenkapital -414.000 -464.000 -583.000 -535.000 -454.000
Sum egenkapital -314.000 -364.000 -483.000 -435.000 -354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 754.000 690.000 614.000 509.000 0
Leverandørgjeld -1.000 33.000 70.000 93.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 9.000 8.000 -2.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 564.000 515.000 645.000 629.000 983.000
Sum kortsiktig gjeld 593.000 524.000 686.000 697.000 1.076.000
Sum gjeld og egenkapital 1.033.000 850.000 817.000 771.000 722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 229.000 136.000 -91.000 -136.000 -550.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 0.9 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.9 0.8 0.5
Soliditet -30.4 -42.8 -59.1 -56.4
Resultatgrad -10.9 38.1 -21.4 -88.8 72.7
Rentedekningsgrad 0.5 7.9 -3.7 1.9
Gjeldsgrad -4.3 -3.3 -2.7 -2.8
Total kapitalrentabilitet -1.9 20.2 -7.5 -8.9 10.1
Signatur
05.06.2012
SELSKAPET TEGNES AV STYREFORMANN.
Prokurister
05.06.2012
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex