Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slætta Hagesenter Ans
Juridisk navn:  Slætta Hagesenter Ans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71265657
Kolbergvegen 337 Kolbergvegen 337 Fax: 71265606
6445 Malmefjorden 6445 Malmefjorden
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 953155729
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/1988 1
Foretakstype: ANS
Revisor: Romsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-95.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 19.091.000 17.505.000 17.711.000
Resultat: 0 2.822.000 2.223.000 2.010.000
Egenkapital: 373.000 9.298.000 7.745.000 6.871.000
Regnskap for  Slætta Hagesenter Ans
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 19.091.000 17.505.000 17.711.000
Driftskostnader 0 -16.199.000 -15.131.000 -15.445.000
Driftsresultat 0 2.891.000 2.374.000 2.266.000
Finansinntekter 0 103.000 80.000 74.000
Finanskostnader 0 -172.000 -231.000 -330.000
Finans 0 -69.000 -151.000 -256.000
Resultat før skatt 0 2.822.000 2.223.000 2.010.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 2.822.000 2.223.000 2.010.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 373.000 5.074.000 5.366.000 5.857.000
Sum omløpsmidler 0 10.606.000 9.397.000 8.308.000
Sum eiendeler 373.000 15.680.000 14.763.000 14.165.000
Sum opptjent egenkapital 373.000 9.298.000 7.745.000 6.871.000
Sum egenkapital 373.000 9.298.000 7.745.000 6.871.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.931.000 5.661.000 6.301.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.451.000 1.357.000 992.000
Sum gjeld og egenkapital 373.000 15.680.000 14.763.000 14.164.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 19.091.000 17.426.000 17.711.000
Andre inntekter 0 0 79.000 0
Driftsinntekter 0 19.091.000 17.505.000 17.711.000
Varekostnad 0 -8.305.000 -8.032.000 -7.994.000
Lønninger 0 -4.349.000 -3.840.000 -3.842.000
Avskrivning 0 -741.000 -865.000 -914.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -2.804.000 -2.394.000 -2.695.000
Driftskostnader 0 -16.199.000 -15.131.000 -15.445.000
Driftsresultat 0 2.891.000 2.374.000 2.266.000
Finansinntekter 0 103.000 80.000 74.000
Finanskostnader 0 -172.000 -231.000 -330.000
Finans 0 -69.000 -151.000 -256.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 2.822.000 2.223.000 2.010.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 373.000 4.254.000 4.703.000 5.383.000
Maskiner anlegg 0 210.000 10.000 18.000
Driftsløsøre 0 585.000 628.000 429.000
Sum varige driftsmidler 373.000 5.048.000 5.341.000 5.831.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 26.000 26.000 26.000
Sum anleggsmidler 373.000 5.074.000 5.366.000 5.857.000
Varebeholdning 0 2.455.000 3.055.000 2.206.000
Kundefordringer 0 155.000 118.000 54.000
Andre fordringer 0 648.000 65.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 7.348.000 6.159.000 5.992.000
Sum omløpsmidler 0 10.606.000 9.397.000 8.308.000
Sum eiendeler 373.000 15.680.000 14.763.000 14.165.000
Sum opptjent egenkapital 373.000 9.298.000 7.745.000 6.871.000
Sum egenkapital 373.000 9.298.000 7.745.000 6.871.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.931.000 5.661.000 6.301.000
Leverandørgjeld 0 513.000 483.000 250.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 469.000 512.000 412.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 469.000 361.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.451.000 1.357.000 992.000
Sum gjeld og egenkapital 373.000 15.680.000 14.763.000 14.164.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 9.155.000 8.040.000 7.316.000
Likviditetsgrad 1 7.3 6.9 8.4
Likviditetsgrad 2 0 5.6 4.7 6.2
Soliditet 1 59.3 52.5 48.5
Resultatgrad 15.1 13.6 12.8
Rentedekningsgrad 16.8 10.3 6.9
Gjeldsgrad 0 0.7 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 0 19.1 16.6 16.5
Signatur
23.11.2021
SIGNATUR
GRIDSETH JOSTEIN
Prokurister
23.11.2021
Prokura hver for seg
Gridseth Jostein
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex