Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slektshistorisk Forlag AS
Juridisk navn:  Slektshistorisk Forlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92099330
Colbjørnsensgate 11 Colbjørnsensgate 11 Fax:
0256 Oslo 256 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 995975653
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.81%
Resultat  
  
-101.49%
Egenkapital  
  
-0.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 263.000 452.000 71.000 94.000 89.000
Resultat: -1.000 67.000 5.000 -29.000 -23.000
Egenkapital: 175.000 176.000 124.000 120.000 148.000
Regnskap for  Slektshistorisk Forlag AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 263.000 452.000 71.000 94.000 89.000
Driftskostnader -264.000 -385.000 -66.000 -122.000 -111.000
Driftsresultat -2.000 67.000 5.000 -28.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 67.000 5.000 -29.000 -23.000
Skattekostnad 0 -1.000 7.000 5.000
Årsresultat -1.000 67.000 4.000 -22.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 1.000 16.000 18.000 11.000
Sum omløpsmidler 344.000 323.000 244.000 279.000 319.000
Sum eiendeler 346.000 324.000 260.000 297.000 330.000
Sum opptjent egenkapital 0 16.000 12.000 41.000
Sum egenkapital 175.000 176.000 124.000 120.000 148.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 172.000 148.000 137.000 178.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 347.000 324.000 260.000 297.000 330.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 263.000 452.000 71.000 94.000 89.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 263.000 452.000 71.000 94.000 89.000
Varekostnad -216.000 -339.000 -30.000 -68.000 -50.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -46.000 -36.000 -54.000 -61.000
Driftskostnader -264.000 -385.000 -66.000 -122.000 -111.000
Driftsresultat -2.000 67.000 5.000 -28.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 67.000 4.000 -22.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 1.000 16.000 18.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 1.000 16.000 18.000 11.000
Varebeholdning 246.000 273.000 219.000 231.000 164.000
Kundefordringer 72.000 2.000 10.000 1.000 3.000
Andre fordringer 3.000 6.000 32.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 44.000 10.000 15.000 127.000
Sum omløpsmidler 344.000 323.000 244.000 279.000 319.000
Sum eiendeler 346.000 324.000 260.000 297.000 330.000
Sum opptjent egenkapital 0 16.000 12.000 41.000
Sum egenkapital 175.000 176.000 124.000 120.000 148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 61.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 37.000 2.000 17.000 110.000
Betalbar skatt -1.000 -1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter -12.000 -1.000 3.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 166.000 52.000 134.000 160.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 172.000 148.000 137.000 178.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 347.000 324.000 260.000 297.000 330.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 172.000 175.000 107.000 101.000 137.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.2 1.8 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3 0.2 0.3 0.9
Soliditet 50.4 54.3 47.5 40.3 44.8
Resultatgrad -0.8 14.8 7 -29.8 -25.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.0 0.8 1.1 1.5 1.2
Total kapitalrentabilitet -0.6 20.7 1.9 -9.4
Signatur
29.10.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.10.2010
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex