Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slottet Fiskebåtrederi Ans
Juridisk navn:  Slottet Fiskebåtrederi Ans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48000050
Rotsundveien 1026 Rotsundveien 1026 Fax:
9153 Rotsund 9153 Rotsund
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 984191774
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/15/2001
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Itide Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 850.000
Resultat: 0 0 0 419.000
Egenkapital: 626.000 626.000 626.000 626.000
Regnskap for  Slottet Fiskebåtrederi Ans
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 850.000
Driftskostnader 0 0 0 -430.000
Driftsresultat 0 0 0 419.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 419.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 419.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 626.000 626.000 626.000 626.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0
Sum eiendeler 626.000 626.000 626.000 626.000
Sum opptjent egenkapital 626.000 626.000 626.000 626.000
Sum egenkapital 626.000 626.000 626.000 626.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 626.000 626.000 626.000 626.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 850.000
Driftsinntekter 0 0 0 850.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -430.000
Driftskostnader 0 0 0 -430.000
Driftsresultat 0 0 0 419.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 419.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 626.000 626.000 626.000 626.000
Sum anleggsmidler 626.000 626.000 626.000 626.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0
Sum eiendeler 626.000 626.000 626.000 626.000
Sum opptjent egenkapital 626.000 626.000 626.000 626.000
Sum egenkapital 626.000 626.000 626.000 626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 626.000 626.000 626.000 626.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 1 1 1 1
Resultatgrad 49.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 66.9
Signatur
03.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex