Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Smart Management AS
Juridisk navn:  Smart Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91751579
Børehaugen 3 Børehaugen 3 Fax:
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989999060
Aksjekapital: 3.021.700 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/19/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29.08%
Resultat  
  
-15.53%
Egenkapital  
  
23.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.186.000 8.666.000 3.639.000 6.086.000 5.003.000
Resultat: 2.040.000 2.415.000 -135.000 -31.000 -537.000
Egenkapital: 11.757.000 9.525.000 6.472.000 6.607.000 6.638.000
Regnskap for  Smart Management AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.186.000 8.666.000 3.639.000 6.086.000 5.003.000
Driftskostnader -9.124.000 -6.075.000 -3.673.000 -6.093.000 -5.145.000
Driftsresultat 2.063.000 2.592.000 -33.000 -7.000 -141.000
Finansinntekter 11.000 4.000 2.000 6.000 0
Finanskostnader -35.000 -181.000 -104.000 -30.000 -396.000
Finans -24.000 -177.000 -102.000 -24.000 -396.000
Resultat før skatt 2.040.000 2.415.000 -135.000 -31.000 -537.000
Skattekostnad 192.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.231.000 2.415.000 -135.000 -31.000 -537.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.004.000 10.317.000 9.055.000 7.386.000 7.469.000
Sum omløpsmidler 5.381.000 3.075.000 1.551.000 1.497.000 1.576.000
Sum eiendeler 15.385.000 13.392.000 10.606.000 8.883.000 9.045.000
Sum opptjent egenkapital -4.881.000 -7.113.000 -9.528.000 -9.393.000 -9.362.000
Sum egenkapital 11.757.000 9.525.000 6.472.000 6.607.000 6.638.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.628.000 3.866.000 4.134.000 2.276.000 2.407.000
Sum gjeld og egenkapital 15.385.000 13.391.000 10.606.000 8.883.000 9.045.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.186.000 8.666.000 3.639.000 6.086.000 5.003.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.186.000 8.666.000 3.639.000 6.086.000 5.003.000
Varekostnad -50.000 -21.000 -4.000 -206.000
Lønninger -3.923.000 -2.756.000 -906.000 -2.486.000 -2.205.000
Avskrivning -2.210.000 -1.811.000 -1.446.000 -1.823.000 -1.727.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.991.000 -1.458.000 -1.300.000 -1.780.000 -1.007.000
Driftskostnader -9.124.000 -6.075.000 -3.673.000 -6.093.000 -5.145.000
Driftsresultat 2.063.000 2.592.000 -33.000 -7.000 -141.000
Finansinntekter 11.000 4.000 2.000 6.000 0
Finanskostnader -35.000 -181.000 -104.000 -30.000 -396.000
Finans -24.000 -177.000 -102.000 -24.000 -396.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.231.000 2.415.000 -135.000 -31.000 -537.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.993.000 10.247.000 9.050.000 7.374.000 7.445.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 19.000 6.000 12.000 23.000
Sum varige driftsmidler 12.000 19.000 6.000 12.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 51.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.004.000 10.317.000 9.055.000 7.386.000 7.469.000
Varebeholdning 0 50.000 50.000 109.000
Kundefordringer 1.003.000 528.000 440.000 322.000 281.000
Andre fordringer 406.000 0 884.000 920.000 989.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.971.000 2.547.000 177.000 205.000 197.000
Sum omløpsmidler 5.381.000 3.075.000 1.551.000 1.497.000 1.576.000
Sum eiendeler 15.385.000 13.392.000 10.606.000 8.883.000 9.045.000
Sum opptjent egenkapital -4.881.000 -7.113.000 -9.528.000 -9.393.000 -9.362.000
Sum egenkapital 11.757.000 9.525.000 6.472.000 6.607.000 6.638.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 598.000 600.000 376.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 108.000 88.000 57.000 76.000 82.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000.000 856.000 337.000 359.000 460.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.520.000 2.923.000 3.141.000 1.240.000 1.489.000
Sum kortsiktig gjeld 3.628.000 3.866.000 4.134.000 2.276.000 2.407.000
Sum gjeld og egenkapital 15.385.000 13.391.000 10.606.000 8.883.000 9.045.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.753.000 -791.000 -2.583.000 -779.000 -831.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.8 0.4 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 1.5 0.8 0.4 0.6 0.6
Soliditet 76.4 71.1 6 74.4 73.4
Resultatgrad 18.4 29.9 -0.9 -0.1 -2.8
Rentedekningsgrad 58.9 14.3 -0.3 -0.2 -0.4
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.6 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 13.5 19.4 -0.3 -1.6
Signatur
02.12.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.12.2021
Daglig leder eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex