Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Smartsys As
Juridisk navn:  Smartsys As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90273366
Dalevegen 225 Dalevegen 225 Fax: 96303786
6363 Mittet 6363 Mittet
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 988187585
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/25/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10%
Resultat  
  
-75.39%
Egenkapital  
  
-134.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.004.000 5.560.000 5.131.000 2.607.000 2.607.000
Resultat: -791.000 -451.000 -589.000 232.000 291.000
Egenkapital: -1.683.000 -718.000 -300.000 289.000 222.000
Regnskap for  Smartsys As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.004.000 5.560.000 5.131.000 2.607.000 2.607.000
Driftskostnader -5.616.000 -5.970.000 -5.645.000 -2.299.000 -2.284.000
Driftsresultat -612.000 -410.000 -515.000 308.000 323.000
Finansinntekter -3.000 1.000 2.000 -1.000
Finanskostnader -179.000 -38.000 -75.000 -79.000 -31.000
Finans -179.000 -41.000 -74.000 -77.000 -32.000
Resultat før skatt -791.000 -451.000 -589.000 232.000 291.000
Skattekostnad -174.000 33.000 0 -69.000 -55.000
Årsresultat -965.000 -418.000 -589.000 163.000 237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 176.000 142.000 142.000 211.000
Sum omløpsmidler 1.404.000 154.000 1.015.000 458.000 739.000
Sum eiendeler 1.406.000 330.000 1.157.000 600.000 950.000
Sum opptjent egenkapital -1.883.000 -918.000 -500.000 89.000 22.000
Sum egenkapital -1.683.000 -718.000 -300.000 289.000 222.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 1.089.000 1.048.000 1.456.000 311.000 721.000
Sum gjeld og egenkapital 1.406.000 330.000 1.156.000 600.000 950.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.004.000 5.560.000 5.131.000 2.607.000 2.607.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.004.000 5.560.000 5.131.000 2.607.000 2.607.000
Varekostnad -2.053.000 -2.232.000 -1.188.000 -1.612.000 -1.660.000
Lønninger -2.757.000 -2.172.000 -2.371.000 -260.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -806.000 -1.566.000 -2.086.000 -427.000 -624.000
Driftskostnader -5.616.000 -5.970.000 -5.645.000 -2.299.000 -2.284.000
Driftsresultat -612.000 -410.000 -515.000 308.000 323.000
Finansinntekter -3.000 1.000 2.000 -1.000
Finanskostnader -179.000 -38.000 -75.000 -79.000 -31.000
Finans -179.000 -41.000 -74.000 -77.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 0
Årsresultat -965.000 -418.000 -589.000 163.000 237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 174.000 142.000 142.000 211.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 176.000 142.000 142.000 211.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 665.000 -98.000 442.000 643.000 344.000
Andre fordringer 2.000 360.000 0 0
Sum investeringer 30.000 0 0 0
Kasse, bank 707.000 251.000 213.000 0 395.000
Sum omløpsmidler 1.404.000 154.000 1.015.000 458.000 739.000
Sum eiendeler 1.406.000 330.000 1.157.000 600.000 950.000
Sum opptjent egenkapital -1.883.000 -918.000 -500.000 89.000 22.000
Sum egenkapital -1.683.000 -718.000 -300.000 289.000 222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 52.000 79.000 43.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 0 0 7.000
Leverandørgjeld 185.000 397.000 112.000 107.000 403.000
Betalbar skatt 0 0 55.000
Skyldig offentlige avgifter 616.000 407.000 1.062.000 -16.000 197.000
Utbytte 0 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 288.000 191.000 203.000 27.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.089.000 1.048.000 1.456.000 311.000 721.000
Sum gjeld og egenkapital 1.406.000 330.000 1.156.000 600.000 950.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 315.000 -894.000 -441.000 147.000 18.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.1 0.7 1.5 1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.1 0.7 1.5 1
Soliditet -119.7 -217.6 48.2 23.4
Resultatgrad -12.2 -7.4 11.8 12.4
Rentedekningsgrad -3.4 -10.8 -6.9 3.9 10.4
Gjeldsgrad -1.8 -1.5 -4.9 1.1 3.3
Total kapitalrentabilitet -43.5 -125.2 -44.5 51.7 33.9
Signatur
02.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex