Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Smedstad Transport AS
Juridisk navn:  Smedstad Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96015073
Smedstadgrenda 6 Smedstadgrenda 6 Fax:
2022 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune:
Viken Gjerdrum
Org.nr: 979202342
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 8/27/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Nordstrand Revisjon AS
Regnskapsfører: Skedsmo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.98%
Resultat  
  
143.02%
Egenkapital  
  
7.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.264.000 13.510.000 15.950.000 15.143.000 11.158.000
Resultat: 644.000 265.000 1.514.000 1.174.000 270.000
Egenkapital: 6.294.000 5.873.000 5.420.000 4.441.000 3.513.000
Regnskap for  Smedstad Transport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.264.000 13.510.000 15.950.000 15.143.000 11.158.000
Driftskostnader -14.320.000 -13.019.000 -14.197.000 -13.780.000 -10.678.000
Driftsresultat 945.000 491.000 1.753.000 1.362.000 481.000
Finansinntekter 74.000 74.000 54.000 44.000 37.000
Finanskostnader -374.000 -300.000 -294.000 -232.000 -248.000
Finans -300.000 -226.000 -240.000 -188.000 -211.000
Resultat før skatt 644.000 265.000 1.514.000 1.174.000 270.000
Skattekostnad -148.000 188.000 -335.000 -246.000 -44.000
Årsresultat 496.000 453.000 1.179.000 928.000 226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.378.000 15.507.000 10.166.000 8.996.000 9.091.000
Sum omløpsmidler 6.805.000 4.330.000 6.370.000 6.017.000 4.486.000
Sum eiendeler 21.183.000 19.837.000 16.536.000 15.013.000 13.577.000
Sum opptjent egenkapital 6.144.000 5.723.000 5.270.000 4.291.000 3.363.000
Sum egenkapital 6.294.000 5.873.000 5.420.000 4.441.000 3.513.000
Sum langsiktig gjeld 12.223.000 11.349.000 7.214.000 7.840.000 7.969.000
Sum kortsiktig gjeld 2.666.000 2.615.000 3.903.000 2.732.000 2.094.000
Sum gjeld og egenkapital 21.183.000 19.837.000 16.537.000 15.013.000 13.576.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.667.000 12.585.000 15.453.000 14.942.000 11.030.000
Andre inntekter 598.000 924.000 498.000 201.000 128.000
Driftsinntekter 15.264.000 13.510.000 15.950.000 15.143.000 11.158.000
Varekostnad -609.000 -222.000 -668.000 -532.000 -566.000
Lønninger -5.113.000 -5.121.000 -5.327.000 -5.414.000 -3.925.000
Avskrivning -2.829.000 -2.582.000 -2.349.000 -2.116.000 -1.990.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.769.000 -5.094.000 -5.853.000 -5.718.000 -4.197.000
Driftskostnader -14.320.000 -13.019.000 -14.197.000 -13.780.000 -10.678.000
Driftsresultat 945.000 491.000 1.753.000 1.362.000 481.000
Finansinntekter 74.000 74.000 54.000 44.000 37.000
Finanskostnader -374.000 -300.000 -294.000 -232.000 -248.000
Finans -300.000 -226.000 -240.000 -188.000 -211.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -75.000 -200.000 -200.000 0 -100.000
Årsresultat 496.000 453.000 1.179.000 928.000 226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 14.342.000 15.507.000 10.166.000 8.996.000 8.894.000
Sum varige driftsmidler 14.342.000 15.507.000 10.166.000 8.996.000 8.894.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 0 0 197.000
Sum anleggsmidler 14.378.000 15.507.000 10.166.000 8.996.000 9.091.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.192.000 1.969.000 2.636.000 2.591.000 2.701.000
Andre fordringer 342.000 561.000 239.000 199.000 181.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.271.000 1.800.000 3.495.000 3.227.000 1.603.000
Sum omløpsmidler 6.805.000 4.330.000 6.370.000 6.017.000 4.486.000
Sum eiendeler 21.183.000 19.837.000 16.536.000 15.013.000 13.577.000
Sum opptjent egenkapital 6.144.000 5.723.000 5.270.000 4.291.000 3.363.000
Sum egenkapital 6.294.000 5.873.000 5.420.000 4.441.000 3.513.000
Sum avsetninger til forpliktelser 837.000 689.000 628.000 590.000 633.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.223.000 11.349.000 7.214.000 7.840.000 7.969.000
Leverandørgjeld 625.000 2.422.000 2.063.000 626.000 369.000
Betalbar skatt 297.000 289.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 856.000 -848.000 410.000 728.000 726.000
Utbytte -75.000 -200.000 -200.000 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 1.186.000 841.000 933.000 1.090.000 899.000
Sum kortsiktig gjeld 2.666.000 2.615.000 3.903.000 2.732.000 2.094.000
Sum gjeld og egenkapital 21.183.000 19.837.000 16.537.000 15.013.000 13.576.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.139.000 1.715.000 2.467.000 3.285.000 2.392.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.7 1.6 2.2 2.1
Likviditetsgrad 2 2.6 1.7 1.6 2.2 2.1
Soliditet 29.7 29.6 32.8 29.6 25.9
Resultatgrad 6.2 3.6 1 9 4.3
Rentedekningsgrad 2.5 1.6 6 5.9 1.9
Gjeldsgrad 2.4 2.4 2.1 2.4 2.9
Total kapitalrentabilitet 4.8 2.8 10.9 9.4 3.8
Signatur
12.01.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
12.01.2017
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex