Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Smia AS
Juridisk navn:  Smia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35990585
Solstadbakken 12 Dalane Næringspark Fax:
3766 Sannidal 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 995677601
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/28/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Eriksen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.29%
Resultat  
  
-36.36%
Egenkapital  
  
5.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 632.000 606.000 633.000 655.000 706.000
Resultat: 35.000 55.000 100.000 42.000 -89.000
Egenkapital: -641.000 -675.000 -730.000 -830.000 -872.000
Regnskap for  Smia AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 632.000 606.000 633.000 655.000 706.000
Driftskostnader -326.000 -325.000 -309.000 -365.000 -490.000
Driftsresultat 306.000 282.000 323.000 291.000 216.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -272.000 -227.000 -224.000 -249.000 -305.000
Finans -272.000 -227.000 -224.000 -249.000 -305.000
Resultat før skatt 35.000 55.000 100.000 42.000 -89.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 55.000 100.000 42.000 -89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.398.000 5.516.000 5.640.000 5.774.000 5.936.000
Sum omløpsmidler 191.000 85.000 189.000 305.000 363.000
Sum eiendeler 5.589.000 5.601.000 5.829.000 6.079.000 6.299.000
Sum opptjent egenkapital -744.000 -779.000 -833.000 -933.000 -975.000
Sum egenkapital -641.000 -675.000 -730.000 -830.000 -872.000
Sum langsiktig gjeld 6.168.000 6.207.000 6.502.000 6.842.000 7.119.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 71.000 57.000 67.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 5.588.000 5.602.000 5.829.000 6.079.000 6.298.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000 0 4.000 53.000 39.000
Andre inntekter 612.000 606.000 629.000 602.000 667.000
Driftsinntekter 632.000 606.000 633.000 655.000 706.000
Varekostnad -20.000 0 -6.000 -34.000 -47.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -118.000 -124.000 -134.000 -162.000 -218.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -201.000 -169.000 -169.000 -225.000
Driftskostnader -326.000 -325.000 -309.000 -365.000 -490.000
Driftsresultat 306.000 282.000 323.000 291.000 216.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -272.000 -227.000 -224.000 -249.000 -305.000
Finans -272.000 -227.000 -224.000 -249.000 -305.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 55.000 100.000 42.000 -89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.381.000 5.480.000 5.585.000 5.696.000 5.812.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 36.000 55.000 78.000 124.000
Sum varige driftsmidler 5.398.000 5.516.000 5.640.000 5.774.000 5.936.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.398.000 5.516.000 5.640.000 5.774.000 5.936.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 24.000 24.000 24.000 20.000
Andre fordringer 165.000 61.000 159.000 278.000 341.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 7.000 3.000 1.000
Sum omløpsmidler 191.000 85.000 189.000 305.000 363.000
Sum eiendeler 5.589.000 5.601.000 5.829.000 6.079.000 6.299.000
Sum opptjent egenkapital -744.000 -779.000 -833.000 -933.000 -975.000
Sum egenkapital -641.000 -675.000 -730.000 -830.000 -872.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.168.000 6.207.000 6.502.000 6.842.000 7.119.000
Leverandørgjeld 15.000 10.000 17.000 34.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 21.000 15.000 19.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 40.000 26.000 14.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 71.000 57.000 67.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 5.588.000 5.602.000 5.829.000 6.079.000 6.298.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 130.000 14.000 132.000 238.000 312.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.2 3.3 4.6 7.1
Likviditetsgrad 2 3.1 1.2 3.3 4.6 7.2
Soliditet -11.5 -12.5 -13.7 -13.8
Resultatgrad 48.4 46.5 5 44.4 30.6
Rentedekningsgrad 1.1 1.2 1.4 1.2 0.7
Gjeldsgrad -9.7 -9.3 -8.3 -8.2
Total kapitalrentabilitet 5.5 5 5.5 4.8 3.4
Signatur
12.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex