Smykkeverksted As
Juridisk navn:  Smykkeverksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Langøyveien 76 Langøyveien 76 Fax:
1679 Kråkerøy 1679 Kråkerøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 921146809
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/25/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Son Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.26%
Resultat  
  
-137.5%
Egenkapital  
  
-10.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 99.000 129.000 136.000 171.000
Resultat: -6.000 16.000 -30.000 40.000
Egenkapital: 41.000 46.000 34.000 58.000
Regnskap for  Smykkeverksted As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 99.000 129.000 136.000 171.000
Driftskostnader -105.000 -114.000 -166.000 -130.000
Driftsresultat -6.000 16.000 -30.000 40.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -6.000 16.000 -30.000 40.000
Skattekostnad 1.000 -4.000 7.000 -8.000
Årsresultat -5.000 12.000 -24.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 3.000 7.000 0
Sum omløpsmidler 50.000 55.000 38.000 78.000
Sum eiendeler 54.000 58.000 45.000 78.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 15.000 3.000 27.000
Sum egenkapital 41.000 46.000 34.000 58.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 12.000 11.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 55.000 58.000 45.000 79.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 99.000 129.000 136.000 170.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 99.000 129.000 136.000 171.000
Varekostnad -7.000 -20.000 -10.000 -5.000
Lønninger -68.000 -66.000 -100.000 -64.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -28.000 -52.000 -61.000
Driftskostnader -105.000 -114.000 -166.000 -130.000
Driftsresultat -6.000 16.000 -30.000 40.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -5.000 12.000 -24.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 3.000 7.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 3.000 7.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 9.000 11.000
Andre fordringer 14.000 5.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 36.000 51.000 24.000 67.000
Sum omløpsmidler 50.000 55.000 38.000 78.000
Sum eiendeler 54.000 58.000 45.000 78.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 15.000 3.000 27.000
Sum egenkapital 41.000 46.000 34.000 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 4.000 -1.000 7.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 11.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 12.000 11.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 55.000 58.000 45.000 79.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 43.000 27.000 57.000
Likviditetsgrad 1 3.8 4.6 3.5 3.7
Likviditetsgrad 2 3.8 4.6 3.5 3.7
Soliditet 75.9 79.3 75.6 73.4
Resultatgrad -6.1 12.4 -22.1 23.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -11.1 27.6 -66.7 50.6
Signatur
12.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex