Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Snåsa Hotell As
Juridisk navn:  Snåsa Hotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74151057
Åsmulvegen 22 Fax: 74151615
7760 Snåsa 7760 Snåsa
Fylke: Kommune:
Trøndelag Snåsa
Org.nr: 931114719
Aksjekapital: 366.016 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 8/31/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.07%
Resultat  
  
23.3%
Egenkapital  
  
-12.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.643.000 5.667.000 5.361.000 7.571.000 8.397.000
Resultat: -158.000 -206.000 -430.000 325.000 912.000
Egenkapital: 906.000 1.031.000 1.241.000 1.596.000 1.368.000
Regnskap for  Snåsa Hotell As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.643.000 5.667.000 5.361.000 7.571.000 8.397.000
Driftskostnader -4.675.000 -5.760.000 -5.715.000 -7.152.000 -7.392.000
Driftsresultat -32.000 -94.000 -355.000 420.000 1.007.000
Finansinntekter 2.000 2.000 -1.000 1.000 0
Finanskostnader -128.000 -114.000 -74.000 -95.000 -95.000
Finans -126.000 -112.000 -75.000 -94.000 -95.000
Resultat før skatt -158.000 -206.000 -430.000 325.000 912.000
Skattekostnad 35.000 45.000 75.000 -97.000 -250.000
Årsresultat -123.000 -161.000 -354.000 228.000 662.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.970.000 3.319.000 3.421.000 2.883.000 2.508.000
Sum omløpsmidler 785.000 658.000 585.000 1.234.000 1.495.000
Sum eiendeler 3.755.000 3.977.000 4.006.000 4.117.000 4.003.000
Sum opptjent egenkapital 540.000 665.000 875.000 1.230.000 1.002.000
Sum egenkapital 906.000 1.031.000 1.241.000 1.596.000 1.368.000
Sum langsiktig gjeld 2.223.000 2.197.000 1.663.000 1.900.000 936.000
Sum kortsiktig gjeld 626.000 749.000 1.102.000 621.000 1.700.000
Sum gjeld og egenkapital 3.755.000 3.977.000 4.006.000 4.117.000 4.004.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.376.000 5.541.000 5.236.000 7.571.000 8.397.000
Andre inntekter 267.000 126.000 125.000 0 0
Driftsinntekter 4.643.000 5.667.000 5.361.000 7.571.000 8.397.000
Varekostnad -884.000 -1.259.000 -1.223.000 -1.683.000 -1.620.000
Lønninger -1.965.000 -2.640.000 -2.705.000 -3.332.000 -3.037.000
Avskrivning -399.000 -394.000 -330.000 -265.000 -212.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.427.000 -1.467.000 -1.457.000 -1.872.000 -2.523.000
Driftskostnader -4.675.000 -5.760.000 -5.715.000 -7.152.000 -7.392.000
Driftsresultat -32.000 -94.000 -355.000 420.000 1.007.000
Finansinntekter 2.000 2.000 -1.000 1.000 0
Finanskostnader -128.000 -114.000 -74.000 -95.000 -95.000
Finans -126.000 -112.000 -75.000 -94.000 -95.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -123.000 -161.000 -354.000 228.000 662.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 598.000 563.000 518.000 443.000 520.000
Fast eiendom 2.229.000 2.563.000 2.674.000 2.180.000 1.958.000
Maskiner anlegg 0 0 231.000 1.000
Driftsløsøre 114.000 162.000 199.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.342.000 2.726.000 2.873.000 2.410.000 1.958.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 2.970.000 3.319.000 3.421.000 2.883.000 2.508.000
Varebeholdning 75.000 104.000 116.000 113.000 122.000
Kundefordringer 462.000 361.000 181.000 890.000 1.138.000
Andre fordringer 129.000 23.000 108.000 96.000 91.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 119.000 170.000 179.000 135.000 145.000
Sum omløpsmidler 785.000 658.000 585.000 1.234.000 1.495.000
Sum eiendeler 3.755.000 3.977.000 4.006.000 4.117.000 4.003.000
Sum opptjent egenkapital 540.000 665.000 875.000 1.230.000 1.002.000
Sum egenkapital 906.000 1.031.000 1.241.000 1.596.000 1.368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 108.000 61.000 169.000 -183.000 298.000
Sum langsiktig gjeld 2.223.000 2.197.000 1.663.000 1.900.000 936.000
Leverandørgjeld 85.000 109.000 108.000 264.000 840.000
Betalbar skatt 0 0 20.000 0
Skyldig offentlige avgifter 169.000 220.000 270.000 157.000 184.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 264.000 359.000 556.000 363.000 377.000
Sum kortsiktig gjeld 626.000 749.000 1.102.000 621.000 1.700.000
Sum gjeld og egenkapital 3.755.000 3.977.000 4.006.000 4.117.000 4.004.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 159.000 -91.000 -517.000 613.000 -205.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.5 2 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.4 1.8 0.8
Soliditet 24.1 25.9 3 38.8 34.2
Resultatgrad -0.7 -1.7 -6.6 5.5 1
Rentedekningsgrad -0.3 -0.8 -4.8 4.4 10.6
Gjeldsgrad 3.1 2.9 2.2 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet -0.8 -2.3 -8.9 10.2 25.1
Signatur
06.05.2020
STYRETS FORMANN ALENE ELLER, TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex