Snåsa Montessoriskole Sa
Juridisk navn:  Snåsa Montessoriskole Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74152900
Øverbygdvegen 858 Øverbygdvegen 858 Fax:
7760 Snåsa 7760 Snåsa
Fylke: Kommune:
Trøndelag Snåsa
Org.nr: 989268767
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 12/13/2005
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.3%
Resultat  
  
55.5%
Egenkapital  
  
12.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.851.000 13.408.000 11.249.000 9.992.000 8.430.000
Resultat: 325.000 209.000 511.000 389.000 34.000
Egenkapital: 2.904.000 2.580.000 2.370.000 1.860.000 1.471.000
Regnskap for  Snåsa Montessoriskole Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.851.000 13.408.000 11.249.000 9.992.000 8.430.000
Driftskostnader -13.389.000 -13.072.000 -10.704.000 -9.554.000 -8.345.000
Driftsresultat 463.000 336.000 544.000 438.000 85.000
Finansinntekter 18.000 13.000 10.000 7.000 10.000
Finanskostnader -156.000 -140.000 -44.000 -56.000 -61.000
Finans -138.000 -127.000 -34.000 -49.000 -51.000
Resultat før skatt 325.000 209.000 511.000 389.000 34.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 325.000 209.000 511.000 389.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.188.000 5.121.000 2.734.000 2.103.000 2.280.000
Sum omløpsmidler 2.435.000 2.992.000 2.175.000 2.090.000 1.579.000
Sum eiendeler 7.623.000 8.113.000 4.909.000 4.193.000 3.859.000
Sum opptjent egenkapital 2.904.000 2.580.000 2.370.000 1.860.000 1.471.000
Sum egenkapital 2.904.000 2.580.000 2.370.000 1.860.000 1.471.000
Sum langsiktig gjeld 3.222.000 4.192.000 1.562.000 1.232.000 1.397.000
Sum kortsiktig gjeld 1.495.000 1.341.000 976.000 1.101.000 991.000
Sum gjeld og egenkapital 7.621.000 8.113.000 4.908.000 4.193.000 3.859.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.851.000 13.408.000 11.249.000 9.992.000 8.430.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.851.000 13.408.000 11.249.000 9.992.000 8.430.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.292.000 -10.562.000 -8.526.000 -7.720.000 -7.008.000
Avskrivning -233.000 -330.000 -192.000 -177.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 -117.000
Andre driftskostnader -1.864.000 -2.180.000 -1.986.000 -1.657.000 -1.220.000
Driftskostnader -13.389.000 -13.072.000 -10.704.000 -9.554.000 -8.345.000
Driftsresultat 463.000 336.000 544.000 438.000 85.000
Finansinntekter 18.000 13.000 10.000 7.000 10.000
Finanskostnader -156.000 -140.000 -44.000 -56.000 -61.000
Finans -138.000 -127.000 -34.000 -49.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 325.000 209.000 511.000 389.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.888.000 5.121.000 2.734.000 2.103.000 2.280.000
Maskiner anlegg 300.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.188.000 5.121.000 2.734.000 2.103.000 2.280.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.188.000 5.121.000 2.734.000 2.103.000 2.280.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 87.000 50.000 66.000 53.000 31.000
Andre fordringer 0 68.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.348.000 2.875.000 2.109.000 2.037.000 1.548.000
Sum omløpsmidler 2.435.000 2.992.000 2.175.000 2.090.000 1.579.000
Sum eiendeler 7.623.000 8.113.000 4.909.000 4.193.000 3.859.000
Sum opptjent egenkapital 2.904.000 2.580.000 2.370.000 1.860.000 1.471.000
Sum egenkapital 2.904.000 2.580.000 2.370.000 1.860.000 1.471.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.222.000 4.192.000 1.562.000 1.232.000 1.397.000
Leverandørgjeld 88.000 88.000 265.000 65.000 58.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 405.000 147.000 -149.000 178.000 295.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.003.000 1.106.000 860.000 858.000 638.000
Sum kortsiktig gjeld 1.495.000 1.341.000 976.000 1.101.000 991.000
Sum gjeld og egenkapital 7.621.000 8.113.000 4.908.000 4.193.000 3.859.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 940.000 1.651.000 1.199.000 989.000 588.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.2 2.2 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6 2.2 2.2 1.9 1.6
Soliditet 38.1 31.8 48.3 44.4 38.1
Resultatgrad 3.3 2.5 4.8 4.4 1.0
Rentedekningsgrad 3 2.4 12.4 7.8 1.6
Gjeldsgrad 1.6 2.1 1.1 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 6.3 4.3 11.3 10.6 2.5
Signatur
14.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex