Snefjord Kongekrabbe AS
Juridisk navn:  Snefjord Kongekrabbe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78425950
Skavika Skavika Fax: 78425433
9714 Snefjord 9714 Snefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Måsøy
Org.nr: 994007327
Aksjekapital: 19.757.000 NOK
Etableringsdato: 3/3/2009 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-93.55%
Resultat  
  
-586.26%
Egenkapital  
  
-15.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 888.000 13.763.000 27.149.000 47.981.000 18.362.000
Resultat: -2.655.000 546.000 4.583.000 5.838.000 530.000
Egenkapital: 15.024.000 17.679.000 17.849.000 14.552.000 10.279.000
Regnskap for  Snefjord Kongekrabbe AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 888.000 13.763.000 27.149.000 47.981.000 18.362.000
Driftskostnader -3.464.000 -13.191.000 -22.716.000 -41.835.000 -17.670.000
Driftsresultat -2.576.000 571.000 4.434.000 6.145.000 692.000
Finansinntekter 257.000 226.000 2.214.000 554.000 345.000
Finanskostnader -335.000 -251.000 -2.065.000 -860.000 -507.000
Finans -78.000 -25.000 149.000 -306.000 -162.000
Resultat før skatt -2.655.000 546.000 4.583.000 5.838.000 530.000
Skattekostnad 0 -723.000 -1.287.000 -1.576.000 -277.000
Årsresultat -2.655.000 -178.000 3.297.000 4.262.000 253.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.581.000 9.293.000 11.939.000 12.731.000 13.674.000
Sum omløpsmidler 7.990.000 9.478.000 6.730.000 4.847.000 2.785.000
Sum eiendeler 15.571.000 18.771.000 18.669.000 17.578.000 16.459.000
Sum opptjent egenkapital -4.737.000 -2.082.000 -1.913.000 -5.209.000 -9.482.000
Sum egenkapital 15.024.000 17.679.000 17.849.000 14.552.000 10.279.000
Sum langsiktig gjeld 335.000 335.000 335.000 1.390.000 3.105.000
Sum kortsiktig gjeld 213.000 757.000 486.000 1.635.000 3.075.000
Sum gjeld og egenkapital 15.572.000 18.771.000 18.669.000 17.577.000 16.459.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 654.000 13.745.000 27.009.000 45.876.000 18.335.000
Andre inntekter 234.000 18.000 140.000 2.105.000 26.000
Driftsinntekter 888.000 13.763.000 27.149.000 47.981.000 18.362.000
Varekostnad -264.000 -6.669.000 -13.823.000 -34.581.000 -12.216.000
Lønninger -1.124.000 -2.246.000 -2.683.000 -2.512.000 -1.901.000
Avskrivning -1.363.000 -1.377.000 -1.385.000 -1.281.000 -1.206.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -713.000 -2.899.000 -4.825.000 -3.461.000 -2.347.000
Driftskostnader -3.464.000 -13.191.000 -22.716.000 -41.835.000 -17.670.000
Driftsresultat -2.576.000 571.000 4.434.000 6.145.000 692.000
Finansinntekter 257.000 226.000 2.214.000 554.000 345.000
Finanskostnader -335.000 -251.000 -2.065.000 -860.000 -507.000
Finans -78.000 -25.000 149.000 -306.000 -162.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.655.000 -178.000 3.297.000 4.262.000 253.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 639.000 1.926.000 3.502.000
Fast eiendom 4.027.000 4.873.000 5.733.000 6.593.000 6.762.000
Maskiner anlegg 4.000 12.000 20.000 28.000 36.000
Driftsløsøre 1.099.000 1.609.000 2.118.000 2.720.000 2.859.000
Sum varige driftsmidler 5.130.000 6.493.000 7.871.000 9.341.000 9.657.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.451.000 2.800.000 3.429.000 1.464.000 514.000
Sum anleggsmidler 7.581.000 9.293.000 11.939.000 12.731.000 13.674.000
Varebeholdning 0 0 160.000 555.000 1.100.000
Kundefordringer -981.000 63.000 1.233.000 3.625.000 1.357.000
Andre fordringer 1.190.000 286.000 158.000 25.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.782.000 9.129.000 5.180.000 642.000 320.000
Sum omløpsmidler 7.990.000 9.478.000 6.730.000 4.847.000 2.785.000
Sum eiendeler 15.571.000 18.771.000 18.669.000 17.578.000 16.459.000
Sum opptjent egenkapital -4.737.000 -2.082.000 -1.913.000 -5.209.000 -9.482.000
Sum egenkapital 15.024.000 17.679.000 17.849.000 14.552.000 10.279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 335.000 335.000 335.000 1.390.000 3.105.000
Leverandørgjeld 73.000 214.000 154.000 -976.000 386.000
Betalbar skatt 84.000 84.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 85.000 68.000 -80.000 159.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 374.000 264.000 2.691.000 2.330.000
Sum kortsiktig gjeld 213.000 757.000 486.000 1.635.000 3.075.000
Sum gjeld og egenkapital 15.572.000 18.771.000 18.669.000 17.577.000 16.459.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.777.000 8.721.000 6.244.000 3.212.000 -290.000
Likviditetsgrad 1 37.5 12.5 13.8 3.0 0.9
Likviditetsgrad 2 37.5 12.5 13.6 2.7 0.6
Soliditet 96.5 94.2 95.6 82.8 62.5
Resultatgrad -290.1 4.1 16.3 12.8 3.8
Rentedekningsgrad -7.7 2.3 3.2 7.8 2.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.0 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet -14.9 4.2 35.6 38.1 6.3
Signatur
18.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex