Snefjord Seafood Ocean As
Juridisk navn:  Snefjord Seafood Ocean As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o BHR Finans & Regnskap AS Bjørnstjerne Bjørnsons gate 55 Skavika Fax:
3044 Drammen 9714 Snefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Måsøy
Org.nr: 920565360
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/1/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bhr Finans & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.66%
Resultat  
  
-1018.18%
Egenkapital  
  
-12266.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 54.000 91.000
Resultat: -369.000 -33.000
Egenkapital: -371.000 -3.000
Regnskap for  Snefjord Seafood Ocean As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 54.000 91.000
Driftskostnader -404.000 -123.000
Driftsresultat -351.000 -33.000
Finansinntekter 15.000 1.000
Finanskostnader -34.000 0
Finans -19.000 1.000
Resultat før skatt -369.000 -33.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -369.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.047.000 0
Sum omløpsmidler 194.000 91.000
Sum eiendeler 1.241.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -401.000 -33.000
Sum egenkapital -371.000 -3.000
Sum langsiktig gjeld 1.104.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 509.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 1.242.000 91.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.000 91.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 54.000 91.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -36.000 -55.000
Avskrivning -47.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -321.000 -68.000
Driftskostnader -404.000 -123.000
Driftsresultat -351.000 -33.000
Finansinntekter 15.000 1.000
Finanskostnader -34.000 0
Finans -19.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -369.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 951.000 0
Maskiner anlegg 96.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 1.047.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.047.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 54.000 0
Andre fordringer 131.000 55.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 8.000 36.000
Sum omløpsmidler 194.000 91.000
Sum eiendeler 1.241.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -401.000 -33.000
Sum egenkapital -371.000 -3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.104.000 82.000
Leverandørgjeld 128.000 6.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 381.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 509.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 1.242.000 91.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -315.000 79.000
Likviditetsgrad 1 0.4 7.6
Likviditetsgrad 2 0.4 7.6
Soliditet -29.9 -3.3
Resultatgrad -36.3
Rentedekningsgrad -10.3
Gjeldsgrad -4.3 -31.3
Total kapitalrentabilitet -27.1 -35.2
Signatur
19.04.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
STEPUL JURIJUS
SIGNATUR HVER FOR SEG
KOROCHKIN DMITRY
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex