Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sogn Og Fjordane Synskirurgi AS
Juridisk navn:  Sogn Og Fjordane Synskirurgi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57867400
Øvrevegen 4 Firdakraftbygget 3 etasje Sørstrandsvegen 9 Fax: 57867401
6823 Sandane 6823 Sandane
Fylke: Kommune:
Vestland Gloppen
Org.nr: 990012210
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/22/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorgruppen Fjordane AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.43%
Resultat  
  
263.27%
Egenkapital  
  
347.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.076.000 3.471.000 3.350.000 3.016.000 3.089.000
Resultat: 1.138.000 -697.000 171.000 55.000 97.000
Egenkapital: 523.000 -211.000 333.000 204.000 166.000
Regnskap for  Sogn Og Fjordane Synskirurgi AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.076.000 3.471.000 3.350.000 3.016.000 3.089.000
Driftskostnader -2.941.000 -4.169.000 -3.180.000 -2.962.000 -2.992.000
Driftsresultat 1.135.000 -698.000 169.000 54.000 96.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000
Finans 3.000 1.000 2.000 0 0
Resultat før skatt 1.138.000 -697.000 171.000 55.000 97.000
Skattekostnad -250.000 153.000 -42.000 -16.000 -30.000
Årsresultat 887.000 -544.000 129.000 38.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 219.000 66.000 103.000 119.000
Sum omløpsmidler 1.076.000 747.000 879.000 746.000 1.414.000
Sum eiendeler 1.108.000 966.000 945.000 849.000 1.533.000
Sum opptjent egenkapital 423.000 -311.000 233.000 104.000 66.000
Sum egenkapital 523.000 -211.000 333.000 204.000 166.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 685.000
Sum kortsiktig gjeld 584.000 1.177.000 611.000 644.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 1.107.000 966.000 944.000 848.000 1.534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.076.000 3.471.000 3.350.000 3.016.000 3.089.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.076.000 3.471.000 3.350.000 3.016.000 3.089.000
Varekostnad -1.472.000 -1.196.000 -1.346.000 -1.175.000 -958.000
Lønninger -956.000 -2.461.000 -1.372.000 -1.235.000 -1.227.000
Avskrivning 0 0 0 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -513.000 -512.000 -462.000 -552.000 -801.000
Driftskostnader -2.941.000 -4.169.000 -3.180.000 -2.962.000 -2.992.000
Driftsresultat 1.135.000 -698.000 169.000 54.000 96.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000
Finans 3.000 1.000 2.000 0 0
Konsernbidrag -153.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 887.000 -544.000 129.000 38.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 214.000 61.000 103.000 119.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 219.000 66.000 103.000 119.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -50.000 263.000 92.000 76.000 114.000
Andre fordringer 7.000 183.000 176.000 176.000 176.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.118.000 301.000 610.000 494.000 1.124.000
Sum omløpsmidler 1.076.000 747.000 879.000 746.000 1.414.000
Sum eiendeler 1.108.000 966.000 945.000 849.000 1.533.000
Sum opptjent egenkapital 423.000 -311.000 233.000 104.000 66.000
Sum egenkapital 523.000 -211.000 333.000 204.000 166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 685.000
Leverandørgjeld 26.000 218.000 48.000 124.000 218.000
Betalbar skatt 20.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 84.000 154.000 116.000 85.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 454.000 806.000 447.000 436.000 435.000
Sum kortsiktig gjeld 584.000 1.177.000 611.000 644.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 1.107.000 966.000 944.000 848.000 1.534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 492.000 -430.000 268.000 102.000 731.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.6 1.4 1.2 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 0.6 1.4 1.2 2.1
Soliditet 47.2 -21.8 35.3 24.1 10.8
Resultatgrad 27.8 -20.1 5 1.8 3.1
Rentedekningsgrad 9
Gjeldsgrad 1.1 -5.6 1.8 3.2 8.2
Total kapitalrentabilitet 102.8 18.1 6.4 6.3
Signatur
12.01.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.01.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex