Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sogndalstrand Kulturhotell AS
Juridisk navn:  Sogndalstrand Kulturhotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51477255
Strandgaten 22 Strandgaten 22 Fax: 51476252
4380 Hauge I Dalane 4380 Hauge I Dalane
Fylke: Kommune:
Rogaland Sokndal
Org.nr: 976798929
Aksjekapital: 60.900 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 9/17/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.58%
Resultat  
  
-148.17%
Egenkapital  
  
18.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.510.000 12.315.000 12.545.000 13.085.000 12.756.000
Resultat: -224.000 465.000 -1.085.000 715.000 296.000
Egenkapital: 8.524.000 7.223.000 6.861.000 4.621.000 4.057.000
Regnskap for  Sogndalstrand Kulturhotell AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.510.000 12.315.000 12.545.000 13.085.000 12.756.000
Driftskostnader -12.579.000 -11.674.000 -13.740.000 -12.228.000 -12.100.000
Driftsresultat -69.000 640.000 -1.195.000 858.000 655.000
Finansinntekter 34.000 30.000 314.000 34.000 28.000
Finanskostnader -190.000 -205.000 -205.000 -176.000 -388.000
Finans -156.000 -175.000 109.000 -142.000 -360.000
Resultat før skatt -224.000 465.000 -1.085.000 715.000 296.000
Skattekostnad 49.000 -103.000 324.000 -151.000 -61.000
Årsresultat -176.000 362.000 -761.000 565.000 235.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.999.000 11.319.000 11.677.000 11.890.000 10.950.000
Sum omløpsmidler 6.378.000 2.309.000 2.253.000 2.150.000 2.882.000
Sum eiendeler 17.377.000 13.628.000 13.930.000 14.040.000 13.832.000
Sum opptjent egenkapital 62.000 238.000 3.784.000 2.967.000 2.402.000
Sum egenkapital 8.524.000 7.223.000 6.861.000 4.621.000 4.057.000
Sum langsiktig gjeld 6.529.000 4.922.000 5.241.000 7.880.000 8.338.000
Sum kortsiktig gjeld 2.325.000 1.483.000 1.829.000 1.539.000 1.436.000
Sum gjeld og egenkapital 17.377.000 13.628.000 13.931.000 14.041.000 13.831.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.552.000 12.139.000 12.486.000 13.081.000 12.351.000
Andre inntekter 958.000 176.000 59.000 3.000 405.000
Driftsinntekter 12.510.000 12.315.000 12.545.000 13.085.000 12.756.000
Varekostnad -4.821.000 -3.663.000 -3.647.000 -3.564.000 -3.412.000
Lønninger -5.206.000 -5.328.000 -6.614.000 -6.224.000 -5.915.000
Avskrivning -320.000 -386.000 -416.000 356.000 -388.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.232.000 -2.297.000 -3.063.000 -2.796.000 -2.385.000
Driftskostnader -12.579.000 -11.674.000 -13.740.000 -12.228.000 -12.100.000
Driftsresultat -69.000 640.000 -1.195.000 858.000 655.000
Finansinntekter 34.000 30.000 314.000 34.000 28.000
Finanskostnader -190.000 -205.000 -205.000 -176.000 -388.000
Finans -156.000 -175.000 109.000 -142.000 -360.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -176.000 362.000 -761.000 565.000 235.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.000 19.000 32.000
Fast eiendom 10.802.000 11.070.000 11.303.000 11.470.000 10.656.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 185.000 237.000 356.000 388.000 255.000
Sum varige driftsmidler 10.987.000 11.307.000 11.659.000 11.859.000 10.911.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 7.000
Sum anleggsmidler 10.999.000 11.319.000 11.677.000 11.890.000 10.950.000
Varebeholdning 149.000 164.000 192.000 322.000 185.000
Kundefordringer 338.000 499.000 304.000 439.000 595.000
Andre fordringer 266.000 27.000 28.000 47.000 321.000
Sum investeringer 0 0 99.000 99.000
Kasse, bank 3.731.000 1.614.000 1.730.000 1.243.000 1.682.000
Sum omløpsmidler 6.378.000 2.309.000 2.253.000 2.150.000 2.882.000
Sum eiendeler 17.377.000 13.628.000 13.930.000 14.040.000 13.832.000
Sum opptjent egenkapital 62.000 238.000 3.784.000 2.967.000 2.402.000
Sum egenkapital 8.524.000 7.223.000 6.861.000 4.621.000 4.057.000
Sum avsetninger til forpliktelser 711.000 343.000 239.000 564.000 413.000
Gjeld til kredittinstitutt 578.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.529.000 4.922.000 5.241.000 7.880.000 8.338.000
Leverandørgjeld 543.000 395.000 728.000 540.000 535.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 452.000 506.000 484.000 471.000 373.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 752.000 582.000 617.000 529.000 529.000
Sum kortsiktig gjeld 2.325.000 1.483.000 1.829.000 1.539.000 1.436.000
Sum gjeld og egenkapital 17.377.000 13.628.000 13.931.000 14.041.000 13.831.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.053.000 826.000 424.000 611.000 1.446.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.6 1.2 1.4 2
Likviditetsgrad 2 2.7 1.4 1.1 1.2 1.9
Soliditet 49.1 5 49.2 32.9 29.3
Resultatgrad -0.6 5.2 -9.5 6.6 5.1
Rentedekningsgrad -0.4 3.1 -5.8 4.9 1.7
Gjeldsgrad 1.0 0.9 1 2 2.4
Total kapitalrentabilitet -0.2 4.9 -6.3 6.4 4.9
Signatur
18.02.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex