Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjord Eigedom As
Juridisk navn:  Sognefjord Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
BKK-bygget BKK-bygget Fax:
6995 Kyrkjebø 6995 Kyrkjebø
Fylke: Kommune:
Vestland Høyanger
Org.nr: 916022050
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 -1.000 -5.000 -13.000
Egenkapital: 6.000 6.000 24.000 5.000 15.000
Regnskap for  Sognefjord Eigedom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -13.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 -1.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 0
Finans 0 0 0 -5.000 0
Resultat før skatt 0 0 -1.000 -5.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 -5.000 3.000
Årsresultat 0 0 -1.000 -10.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 9.000 10.000 27.000
Sum omløpsmidler -2.000 0 17.000 0 1.000
Sum eiendeler 6.000 8.000 26.000 10.000 28.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -24.000 -6.000 -25.000 -15.000
Sum egenkapital 6.000 6.000 24.000 5.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 2.000 5.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 6.000 8.000 26.000 10.000 28.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -13.000
Driftskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -13.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 -1.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 0
Finans 0 0 0 -5.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -1.000 -10.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 9.000 10.000 22.000
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 9.000 10.000 27.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 17.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 1.000
Sum omløpsmidler -2.000 0 17.000 0 1.000
Sum eiendeler 6.000 8.000 26.000 10.000 28.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -24.000 -6.000 -25.000 -15.000
Sum egenkapital 6.000 6.000 24.000 5.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 5.000 5.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -3.000 -3.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 2.000 5.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 6.000 8.000 26.000 10.000 28.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 -2.000 15.000 -5.000 -12.000
Likviditetsgrad 1 0 8.5 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 8.5 0 0.1
Soliditet 1 7 92.3 5 53.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad 0 0.3 0.1 1 0.9
Total kapitalrentabilitet 0 0 -3.8 -46.4
Signatur
06.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex