Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjord Guiding As
Juridisk navn:  Sognefjord Guiding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Holteigvegen 5 Holteigvegen 5 Fax:
6854 Kaupanger 6854 Kaupanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 920630421
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/2/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kaupanger Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
25%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-340%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 5.000 4.000
Resultat: -17.000 -17.000
Egenkapital: -12.000 5.000
Regnskap for  Sognefjord Guiding As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 5.000 4.000
Driftskostnader -22.000 -21.000
Driftsresultat -16.000 -17.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -17.000 -17.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -17.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 16.000 31.000
Sum eiendeler 16.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 -17.000
Sum egenkapital -12.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 4.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 5.000 4.000
Varekostnad -2.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -21.000
Driftskostnader -22.000 -21.000
Driftsresultat -16.000 -17.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -17.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 16.000 31.000
Sum omløpsmidler 16.000 31.000
Sum eiendeler 16.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 -17.000
Sum egenkapital -12.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 5.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 1.2
Soliditet 16.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.3 5.2
Total kapitalrentabilitet -54.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex