Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjord Havneservice AS
Juridisk navn:  Sognefjord Havneservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90261333
Kaivegen 2 Kaivegen 2 Fax:
6885 Årdalstangen 6885 Årdalstangen
Fylke: Kommune:
Vestland Årdal
Org.nr: 989409905
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/27/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Parata As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.03%
Resultat  
  
-42.34%
Egenkapital  
  
-15.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.296.000 3.104.000 2.552.000 2.658.000 2.860.000
Resultat: 365.000 633.000 542.000 1.012.000 606.000
Egenkapital: 581.000 691.000 607.000 591.000 219.000
Regnskap for  Sognefjord Havneservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.296.000 3.104.000 2.552.000 2.658.000 2.860.000
Driftskostnader -1.931.000 -2.472.000 -2.009.000 -1.647.000 -2.255.000
Driftsresultat 365.000 632.000 542.000 1.011.000 606.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 365.000 633.000 542.000 1.012.000 606.000
Skattekostnad -74.000 -149.000 -126.000 -240.000 -153.000
Årsresultat 291.000 484.000 416.000 771.000 453.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 253.000 374.000 53.000 312.000
Sum omløpsmidler 1.345.000 1.328.000 1.150.000 1.469.000 811.000
Sum eiendeler 1.358.000 1.581.000 1.524.000 1.522.000 1.123.000
Sum opptjent egenkapital 479.000 588.000 504.000 488.000 117.000
Sum egenkapital 581.000 691.000 607.000 591.000 219.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 16.000 12.000 12.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 763.000 875.000 904.000 920.000 891.000
Sum gjeld og egenkapital 1.358.000 1.582.000 1.523.000 1.523.000 1.125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.189.000 3.104.000 2.552.000 2.600.000 2.860.000
Andre inntekter 107.000 0 0 58.000 0
Driftsinntekter 2.296.000 3.104.000 2.552.000 2.658.000 2.860.000
Varekostnad -261.000 -635.000 -278.000 -293.000 -404.000
Lønninger -818.000 -1.011.000 -819.000 -662.000 -1.115.000
Avskrivning -109.000 -120.000 -134.000 -73.000 -96.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -743.000 -706.000 -778.000 -619.000 -640.000
Driftskostnader -1.931.000 -2.472.000 -2.009.000 -1.647.000 -2.255.000
Driftsresultat 365.000 632.000 542.000 1.011.000 606.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 -400.000 -400.000 -350.000
Årsresultat 291.000 484.000 416.000 771.000 453.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 253.000 374.000 53.000 312.000
Sum varige driftsmidler 13.000 253.000 374.000 53.000 312.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 253.000 374.000 53.000 312.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 329.000 212.000 202.000 332.000 189.000
Andre fordringer 72.000 180.000 178.000 55.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 943.000 936.000 770.000 1.082.000 620.000
Sum omløpsmidler 1.345.000 1.328.000 1.150.000 1.469.000 811.000
Sum eiendeler 1.358.000 1.581.000 1.524.000 1.522.000 1.123.000
Sum opptjent egenkapital 479.000 588.000 504.000 488.000 117.000
Sum egenkapital 581.000 691.000 607.000 591.000 219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 16.000 12.000 12.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 400.000 0 0 0 350.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 16.000 12.000 12.000 14.000
Leverandørgjeld 52.000 105.000 63.000 127.000 27.000
Betalbar skatt 78.000 145.000 126.000 242.000 153.000
Skyldig offentlige avgifter 130.000 125.000 143.000 99.000 156.000
Utbytte -400.000 0 -400.000 -400.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 104.000 100.000 172.000 52.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 763.000 875.000 904.000 920.000 891.000
Sum gjeld og egenkapital 1.358.000 1.582.000 1.523.000 1.523.000 1.125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 582.000 453.000 246.000 549.000 -80.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.3 1.6 0.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 1.3 1.6 0.9
Soliditet 42.8 43.7 39.9 38.8 19.5
Resultatgrad 15.9 20.4 21.2 3 21.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.3 1.5 1.6 4.1
Total kapitalrentabilitet 26.9 4 35.6 66.4 53.9
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex