Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjord Hotel as
Juridisk navn:  Sognefjord Hotel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57651100
Sognefjordvegen 20 Sognefjordvegen 20 Fax: 57651101
6863 Leikanger 6863 Leikanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 935354781
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 1/16/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-85.64%
Resultat  
  
-285.07%
Egenkapital  
  
-96.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.264.000 8.800.000 7.822.000 8.144.000 11.055.000
Resultat: -1.806.000 -469.000 -1.646.000 -1.172.000 -180.000
Egenkapital: -3.670.000 -1.864.000 -1.395.000 251.000 1.249.000
Regnskap for  Sognefjord Hotel as
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.264.000 8.800.000 7.822.000 8.144.000 11.055.000
Driftskostnader -2.623.000 -8.875.000 -9.134.000 -9.039.000 -10.977.000
Driftsresultat -1.359.000 -75.000 -1.313.000 -895.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -447.000 -394.000 -333.000 -278.000 -256.000
Finans -447.000 -394.000 -333.000 -278.000 -256.000
Resultat før skatt -1.806.000 -469.000 -1.646.000 -1.172.000 -180.000
Skattekostnad 0 0 175.000 52.000
Årsresultat -1.806.000 -469.000 -1.646.000 -997.000 -127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.343.000 5.498.000 5.246.000 5.482.000 5.629.000
Sum omløpsmidler 506.000 793.000 1.694.000 1.433.000 1.747.000
Sum eiendeler 5.849.000 6.291.000 6.940.000 6.915.000 7.376.000
Sum opptjent egenkapital -3.770.000 -1.964.000 -1.495.000 0 0
Sum egenkapital -3.670.000 -1.864.000 -1.395.000 251.000 1.249.000
Sum langsiktig gjeld 7.625.000 6.740.000 6.236.000 4.893.000 4.781.000
Sum kortsiktig gjeld 1.894.000 1.415.000 2.099.000 1.770.000 1.347.000
Sum gjeld og egenkapital 5.849.000 6.291.000 6.940.000 6.914.000 7.377.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 668.000 8.710.000 7.760.000 7.997.000 10.926.000
Andre inntekter 596.000 90.000 62.000 147.000 129.000
Driftsinntekter 1.264.000 8.800.000 7.822.000 8.144.000 11.055.000
Varekostnad -262.000 -1.828.000 -1.167.000 -1.694.000 -2.016.000
Lønninger -617.000 -3.479.000 -4.367.000 -3.671.000 -5.272.000
Avskrivning -176.000 -200.000 -236.000 -237.000 -214.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.568.000 -3.368.000 -3.364.000 -3.437.000 -3.475.000
Driftskostnader -2.623.000 -8.875.000 -9.134.000 -9.039.000 -10.977.000
Driftsresultat -1.359.000 -75.000 -1.313.000 -895.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -447.000 -394.000 -333.000 -278.000 -256.000
Finans -447.000 -394.000 -333.000 -278.000 -256.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.806.000 -469.000 -1.646.000 -997.000 -127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 2.000 25.000 49.000
Sum Immatrielle midler 0 2.000 25.000 49.000
Fast eiendom 4.783.000 4.874.000 4.967.000 5.062.000 5.159.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 146.000 251.000 368.000 395.000
Sum varige driftsmidler 4.843.000 5.019.000 5.217.000 5.430.000 5.554.000
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 479.000 27.000 27.000 27.000
Sum anleggsmidler 5.343.000 5.498.000 5.246.000 5.482.000 5.629.000
Varebeholdning 108.000 317.000 325.000 248.000 258.000
Kundefordringer 14.000 188.000 264.000 173.000 295.000
Andre fordringer 366.000 163.000 970.000 880.000 244.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 125.000 134.000 131.000 951.000
Sum omløpsmidler 506.000 793.000 1.694.000 1.433.000 1.747.000
Sum eiendeler 5.849.000 6.291.000 6.940.000 6.915.000 7.376.000
Sum opptjent egenkapital -3.770.000 -1.964.000 -1.495.000 0 0
Sum egenkapital -3.670.000 -1.864.000 -1.395.000 251.000 1.249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 175.000
Gjeld til kredittinstitutt 244.000 219.000 513.000 246.000 0
Sum langsiktig gjeld 7.625.000 6.740.000 6.236.000 4.893.000 4.781.000
Leverandørgjeld 401.000 402.000 572.000 689.000 395.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 222.000 240.000 203.000 396.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.245.000 572.000 774.000 633.000 555.000
Sum kortsiktig gjeld 1.894.000 1.415.000 2.099.000 1.770.000 1.347.000
Sum gjeld og egenkapital 5.849.000 6.291.000 6.940.000 6.914.000 7.377.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.388.000 -622.000 -405.000 -337.000 400.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 0.8 0.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.7 0.7 1.1
Soliditet -62.7 -29.6 -20.1 3.6 16.9
Resultatgrad -107.5 -0.9 -16.8 0.7
Rentedekningsgrad -3.0 -0.2 -3.9 -3.2 0.3
Gjeldsgrad -2.6 -4.4 26.5 4.9
Total kapitalrentabilitet -23.2 -1.2 -18.9 -12.9 1
Signatur
21.12.2021
STYRETS FORMANN SAMT ET STYREMEDLEM HVER FOR SEG.
Prokurister
21.12.2021
Prokura kvar for seg
Eggum Johannes Jac
Prokura kvar for seg
Eggum Torill Eileen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex