Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjord Invest As
Juridisk navn:  Sognefjord Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hantveit 257 Hantveit 257 Fax:
5960 Dalsøyra 5960 Dalsøyra
Fylke: Kommune:
Vestland Gulen
Org.nr: 923153942
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/28/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 1.143.000
Resultat: 199.000
Egenkapital: 241.000
Regnskap for  Sognefjord Invest As
Resultat 2019
Driftsinntekter 1.143.000
Driftskostnader -877.000
Driftsresultat 266.000
Finansinntekter 4.000
Finanskostnader -70.000
Finans -66.000
Resultat før skatt 199.000
Skattekostnad -28.000
Årsresultat 171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.551.000
Sum omløpsmidler 1.837.000
Sum eiendeler 13.388.000
Sum opptjent egenkapital 161.000
Sum egenkapital 241.000
Sum langsiktig gjeld 12.152.000
Sum kortsiktig gjeld 995.000
Sum gjeld og egenkapital 13.388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.131.000
Andre inntekter 12.000
Driftsinntekter 1.143.000
Varekostnad 0
Lønninger -272.000
Avskrivning -98.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -507.000
Driftskostnader -877.000
Driftsresultat 266.000
Finansinntekter 4.000
Finanskostnader -70.000
Finans -66.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 1.333.000
Fast eiendom 2.803.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 368.000
Sum varige driftsmidler 3.514.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.704.000
Sum anleggsmidler 11.551.000
Varebeholdning 173.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 717.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 947.000
Sum omløpsmidler 1.837.000
Sum eiendeler 13.388.000
Sum opptjent egenkapital 161.000
Sum egenkapital 241.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 12.152.000
Leverandørgjeld 702.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 284.000
Sum kortsiktig gjeld 995.000
Sum gjeld og egenkapital 13.388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 842.000
Likviditetsgrad 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.7
Soliditet 1.8
Resultatgrad 23.3
Rentedekningsgrad 3.8
Gjeldsgrad 54.6
Total kapitalrentabilitet 2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex