Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjord Kaffibrenneri As
Juridisk navn:  Sognefjord Kaffibrenneri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fjørevegen 22 Fjørevegen 22 Fax:
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 919086696
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 5/16/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Loftesnes Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.63%
Resultat  
  
-450%
Egenkapital  
  
-258.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.766.000 1.568.000 933.000
Resultat: -126.000 36.000 -8.000
Egenkapital: -81.000 51.000 22.000
Regnskap for  Sognefjord Kaffibrenneri As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.766.000 1.568.000 933.000
Driftskostnader -1.882.000 -1.531.000 -939.000
Driftsresultat -117.000 37.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -1.000 -2.000
Finans -10.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt -126.000 36.000 -8.000
Skattekostnad -5.000 -7.000 0
Årsresultat -132.000 29.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 18.000 24.000
Sum omløpsmidler 498.000 404.000 238.000
Sum eiendeler 498.000 422.000 262.000
Sum opptjent egenkapital -111.000 21.000 -8.000
Sum egenkapital -81.000 51.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 578.000 370.000 239.000
Sum gjeld og egenkapital 497.000 421.000 261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.756.000 1.358.000 533.000
Andre inntekter 10.000 210.000 400.000
Driftsinntekter 1.766.000 1.568.000 933.000
Varekostnad -505.000 -722.000 -379.000
Lønninger -892.000 -395.000 -281.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -496.000 -505.000 -313.000
Driftskostnader -1.882.000 -1.531.000 -939.000
Driftsresultat -117.000 37.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -1.000 -2.000
Finans -10.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -132.000 29.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 12.000 24.000
Sum anleggsmidler 0 18.000 24.000
Varebeholdning 135.000 125.000 34.000
Kundefordringer 117.000 130.000 40.000
Andre fordringer 245.000 1.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 148.000 144.000
Sum omløpsmidler 498.000 404.000 238.000
Sum eiendeler 498.000 422.000 262.000
Sum opptjent egenkapital -111.000 21.000 -8.000
Sum egenkapital -81.000 51.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 138.000 2.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 173.000 36.000 63.000
Betalbar skatt 0 13.000 0
Skyldig offentlige avgifter 135.000 188.000 52.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 132.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 578.000 370.000 239.000
Sum gjeld og egenkapital 497.000 421.000 261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -80.000 34.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.9
Soliditet -16.3 12.1 8.4
Resultatgrad -6.6 2.4 -0.5
Rentedekningsgrad -11.7 3 -2.5
Gjeldsgrad -7.1 7.3 10.9
Total kapitalrentabilitet -23.5 8.8 -1.9
Signatur
09.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex