Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjorden Næringshage As
Juridisk navn:  Sognefjorden Næringshage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91803942
Fjordsenteret Onstadvegen 25 Fjordsenteret Onstadvegen 25 Fax:
5745 Aurland 5745 Aurland
Fylke: Kommune:
Vestland Aurland
Org.nr: 991996443
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/13/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Aurland Rekneskapskontor A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
5.4%
Resultat  
  
-241.55%
Egenkapital  
  
-13.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.694.000 2.556.000 2.019.000 1.731.000 1.710.000
Resultat: -201.000 142.000 73.000 260.000 407.000
Egenkapital: 1.290.000 1.491.000 1.398.000 1.357.000 1.139.000
Regnskap for  Sognefjorden Næringshage As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.694.000 2.556.000 2.019.000 1.731.000 1.710.000
Driftskostnader -2.894.000 -2.413.000 -1.947.000 -1.472.000 -1.303.000
Driftsresultat -201.000 142.000 73.000 260.000 407.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans 0 0 0 1.000 0
Resultat før skatt -201.000 142.000 73.000 260.000 407.000
Skattekostnad 0 -27.000 -32.000 -42.000 0
Årsresultat -201.000 115.000 41.000 218.000 407.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 25.000 45.000
Sum omløpsmidler 2.046.000 1.686.000 2.159.000 1.747.000 1.528.000
Sum eiendeler 2.046.000 1.686.000 2.164.000 1.772.000 1.573.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 316.000 198.000 157.000 -61.000
Sum egenkapital 1.290.000 1.491.000 1.398.000 1.357.000 1.139.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 755.000 195.000 766.000 415.000 434.000
Sum gjeld og egenkapital 2.045.000 1.686.000 2.164.000 1.772.000 1.573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 874.000 1.106.000 819.000 531.000 510.000
Andre inntekter 1.820.000 1.450.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Driftsinntekter 2.694.000 2.556.000 2.019.000 1.731.000 1.710.000
Varekostnad -1.200.000 -594.000 -395.000 -7.000 -2.000
Lønninger -613.000 -522.000 -640.000 -753.000 -781.000
Avskrivning 0 -5.000 -20.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.081.000 -1.292.000 -892.000 -692.000 -500.000
Driftskostnader -2.894.000 -2.413.000 -1.947.000 -1.472.000 -1.303.000
Driftsresultat -201.000 142.000 73.000 260.000 407.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans 0 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -201.000 115.000 41.000 218.000 407.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 5.000 25.000 45.000
Sum varige driftsmidler 0 0 5.000 25.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 25.000 45.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 224.000 653.000 642.000 150.000 215.000
Andre fordringer 65.000 0 87.000 216.000 142.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.757.000 1.034.000 1.430.000 1.380.000 1.171.000
Sum omløpsmidler 2.046.000 1.686.000 2.159.000 1.747.000 1.528.000
Sum eiendeler 2.046.000 1.686.000 2.164.000 1.772.000 1.573.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 316.000 198.000 157.000 -61.000
Sum egenkapital 1.290.000 1.491.000 1.398.000 1.357.000 1.139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 700.000 54.000 552.000 252.000 302.000
Betalbar skatt 0 27.000 32.000 42.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 68.000 123.000 47.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 45.000 60.000 74.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 755.000 195.000 766.000 415.000 434.000
Sum gjeld og egenkapital 2.045.000 1.686.000 2.164.000 1.772.000 1.573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.291.000 1.491.000 1.393.000 1.332.000 1.094.000
Likviditetsgrad 1 2.7 8.6 2.8 4.2 3.5
Likviditetsgrad 2 2.7 8.6 2.8 4.2 3.6
Soliditet 63.1 88.4 64.6 76.6 72.4
Resultatgrad -7.5 5.6 3.6 1 23.8
Rentedekningsgrad 1 7 408.0
Gjeldsgrad 0.6 0.1 0.5 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -9.8 8.5 3.4 14.7 25.9
Signatur
08.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
21.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex