Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjorden Utvikling As
Juridisk navn:  Sognefjorden Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57678812
Steinborgveien 49 Porsmyrvegen 2 Fax:
0678 Oslo 6854 Kaupanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 997612973
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Solvens As
Utvikling:
Omsetning  
  
49.26%
Resultat  
  
398.13%
Egenkapital  
  
42.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.150.000 13.500.000 5.400.000 14.428.000 7.825.000
Resultat: 3.986.000 -1.337.000 -3.401.000 -2.482.000 -4.059.000
Egenkapital: -5.303.000 -9.289.000 -7.775.000 -4.367.000 -1.663.000
Regnskap for  Sognefjorden Utvikling As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.150.000 13.500.000 5.400.000 14.428.000 7.825.000
Driftskostnader -15.020.000 -13.109.000 -6.923.000 -13.955.000 -10.336.000
Driftsresultat 5.130.000 391.000 -1.523.000 472.000 -2.511.000
Finansinntekter 34.000 1.000 82.000 1.000 0
Finanskostnader -1.178.000 -1.729.000 -1.960.000 -2.955.000 -1.548.000
Finans -1.144.000 -1.728.000 -1.878.000 -2.954.000 -1.548.000
Resultat før skatt 3.986.000 -1.337.000 -3.401.000 -2.482.000 -4.059.000
Skattekostnad 0 -176.000 -8.000 -222.000 103.000
Årsresultat 3.986.000 -1.513.000 -3.409.000 -2.704.000 -3.956.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.245.000 2.240.000 3.226.000 4.009.000 6.492.000
Sum omløpsmidler 23.934.000 13.904.000 8.699.000 11.954.000 9.114.000
Sum eiendeler 33.179.000 16.144.000 11.925.000 15.963.000 15.606.000
Sum opptjent egenkapital -5.903.000 -9.889.000 -8.375.000 -4.967.000 -2.263.000
Sum egenkapital -5.303.000 -9.289.000 -7.775.000 -4.367.000 -1.663.000
Sum langsiktig gjeld 32.888.000 9.618.000 9.204.000 13.234.000 8.940.000
Sum kortsiktig gjeld 5.593.000 15.815.000 10.496.000 7.095.000 8.330.000
Sum gjeld og egenkapital 33.178.000 16.144.000 11.925.000 15.962.000 15.607.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.150.000 13.500.000 5.400.000 14.428.000 7.825.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 20.150.000 13.500.000 5.400.000 14.428.000 7.825.000
Varekostnad -12.797.000 -9.687.000 -3.449.000 -10.719.000 -5.890.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.223.000 -3.422.000 -3.474.000 -3.236.000 -4.446.000
Driftskostnader -15.020.000 -13.109.000 -6.923.000 -13.955.000 -10.336.000
Driftsresultat 5.130.000 391.000 -1.523.000 472.000 -2.511.000
Finansinntekter 34.000 1.000 82.000 1.000 0
Finanskostnader -1.178.000 -1.729.000 -1.960.000 -2.955.000 -1.548.000
Finans -1.144.000 -1.728.000 -1.878.000 -2.954.000 -1.548.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.986.000 -1.513.000 -3.409.000 -2.704.000 -3.956.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 176.000 184.000 405.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.245.000 2.240.000 3.050.000 3.825.000 6.087.000
Sum anleggsmidler 9.245.000 2.240.000 3.226.000 4.009.000 6.492.000
Varebeholdning 20.545.000 13.754.000 8.695.000 11.118.000 8.332.000
Kundefordringer 0 0 3.000 760.000 143.000
Andre fordringer 0 150.000 1.000 76.000 639.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.389.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 23.934.000 13.904.000 8.699.000 11.954.000 9.114.000
Sum eiendeler 33.179.000 16.144.000 11.925.000 15.963.000 15.606.000
Sum opptjent egenkapital -5.903.000 -9.889.000 -8.375.000 -4.967.000 -2.263.000
Sum egenkapital -5.303.000 -9.289.000 -7.775.000 -4.367.000 -1.663.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.900.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 13.370.000 8.679.000 25.000 2.548.000
Sum langsiktig gjeld 32.888.000 9.618.000 9.204.000 13.234.000 8.940.000
Leverandørgjeld 4.078.000 1.575.000 1.037.000 2.835.000 1.612.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.516.000 870.000 780.000 4.235.000 4.170.000
Sum kortsiktig gjeld 5.593.000 15.815.000 10.496.000 7.095.000 8.330.000
Sum gjeld og egenkapital 33.178.000 16.144.000 11.925.000 15.962.000 15.607.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.341.000 -1.911.000 -1.797.000 4.859.000 784.000
Likviditetsgrad 1 4.3 0 0 1.7 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0 0 0.1 0.1
Soliditet -57.5 -65.2 -27.4 -10.7
Resultatgrad 25.5 2.9 -28.2 3.3 -32.1
Rentedekningsgrad 4.4 0.2 -0.8 0.2 -1.6
Gjeldsgrad -7.3 -2.7 -2.5 -4.7 -10.4
Total kapitalrentabilitet 15.6 2.4 -12.1 3 -16.1
Signatur
19.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex