Solør Montessoriskole Sa
Juridisk navn:  Solør Montessoriskole Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40028340
Myrvoldheimen 55 Myrvoldheimen 55 Fax:
2266 Arneberg 2266 Arneberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 987372583
Aksjekapital: 7.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 8/1/2004 1
Foretakstype: SA
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Ab Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.59%
Resultat  
  
71.15%
Egenkapital  
  
32.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.924.000 3.337.000 3.048.000 3.136.000 3.504.000
Resultat: 178.000 104.000 -7.000 -104.000 -204.000
Egenkapital: -374.000 -551.000 -655.000 -649.000 -545.000
Regnskap for  Solør Montessoriskole Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.924.000 3.337.000 3.048.000 3.136.000 3.504.000
Driftskostnader -3.745.000 -3.235.000 -3.054.000 -3.218.000 -3.695.000
Driftsresultat 180.000 102.000 -7.000 -83.000 -191.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 2.000 7.000
Finanskostnader -6.000 0 -5.000 -23.000 -20.000
Finans -3.000 3.000 0 -21.000 -13.000
Resultat før skatt 178.000 104.000 -7.000 -104.000 -204.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 178.000 104.000 -7.000 -104.000 -204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 407.000 120.000 140.000 160.000 180.000
Sum omløpsmidler 889.000 450.000 340.000 150.000 419.000
Sum eiendeler 1.296.000 570.000 480.000 310.000 599.000
Sum opptjent egenkapital -374.000 -551.000 -655.000 -649.000 -545.000
Sum egenkapital -374.000 -551.000 -655.000 -649.000 -545.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.669.000 1.121.000 1.135.000 959.000 1.144.000
Sum gjeld og egenkapital 1.295.000 570.000 480.000 310.000 599.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.876.000 3.323.000 3.048.000 3.133.000 3.504.000
Andre inntekter 49.000 14.000 0 3.000 0
Driftsinntekter 3.924.000 3.337.000 3.048.000 3.136.000 3.504.000
Varekostnad -10.000 -67.000 -104.000 -149.000 -1.000
Lønninger -2.833.000 -2.441.000 -2.096.000 -2.061.000 -2.745.000
Avskrivning -33.000 -20.000 -20.000 -20.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -869.000 -707.000 -834.000 -988.000 -932.000
Driftskostnader -3.745.000 -3.235.000 -3.054.000 -3.218.000 -3.695.000
Driftsresultat 180.000 102.000 -7.000 -83.000 -191.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 2.000 7.000
Finanskostnader -6.000 0 -5.000 -23.000 -20.000
Finans -3.000 3.000 0 -21.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 178.000 104.000 -7.000 -104.000 -204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 407.000 120.000 140.000 160.000 180.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 407.000 120.000 140.000 160.000 180.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 407.000 120.000 140.000 160.000 180.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 282.000 187.000 0 4.000
Andre fordringer 47.000 80.000 55.000 0 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 842.000 88.000 98.000 150.000 376.000
Sum omløpsmidler 889.000 450.000 340.000 150.000 419.000
Sum eiendeler 1.296.000 570.000 480.000 310.000 599.000
Sum opptjent egenkapital -374.000 -551.000 -655.000 -649.000 -545.000
Sum egenkapital -374.000 -551.000 -655.000 -649.000 -545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 476.000 308.000 46.000 76.000 233.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 121.000 20.000 92.000 57.000 265.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.072.000 793.000 998.000 826.000 646.000
Sum kortsiktig gjeld 1.669.000 1.121.000 1.135.000 959.000 1.144.000
Sum gjeld og egenkapital 1.295.000 570.000 480.000 310.000 599.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -780.000 -671.000 -795.000 -809.000 -725.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4
Soliditet -28.9 -96.7 -136.5 -209.4 -91.0
Resultatgrad 4.6 3.1 -0.2 -2.6 -5.5
Rentedekningsgrad 3 -1.4 -3.6 -9.2
Gjeldsgrad -4.5 - -1.7 -1.5 -2.1
Total kapitalrentabilitet 14.1 18.4 -0.4 -26.1 -30.7
Signatur
02.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex