Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sola Legesenter As
Juridisk navn:  Sola Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51656951
Postboks 56 Ljosheimvegen 12 Fax:
4097 Sola 4051 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 922095922
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/17/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.55%
Resultat  
  
-201.33%
Egenkapital  
  
-517.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 3.867.000 3.808.000
Resultat: -226.000 -75.000
Egenkapital: -210.000 -34.000
Regnskap for  Sola Legesenter As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 3.867.000 3.808.000
Driftskostnader -4.080.000 -3.861.000
Driftsresultat -212.000 -53.000
Finansinntekter -6.000
Finanskostnader -13.000 -16.000
Finans -13.000 -22.000
Resultat før skatt -226.000 -75.000
Skattekostnad 50.000 16.000
Årsresultat -176.000 -59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 217.000 213.000
Sum omløpsmidler 210.000 25.000
Sum eiendeler 427.000 238.000
Sum opptjent egenkapital -240.000 -64.000
Sum egenkapital -210.000 -34.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 637.000 272.000
Sum gjeld og egenkapital 427.000 238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.867.000 3.808.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 3.867.000 3.808.000
Varekostnad -615.000 -516.000
Lønninger -1.920.000 -1.754.000
Avskrivning -76.000 -68.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.469.000 -1.523.000
Driftskostnader -4.080.000 -3.861.000
Driftsresultat -212.000 -53.000
Finansinntekter -6.000
Finanskostnader -13.000 -16.000
Finans -13.000 -22.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -176.000 -59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 66.000 16.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 151.000 197.000
Sum varige driftsmidler 151.000 197.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 217.000 213.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 198.000 8.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 12.000 17.000
Sum omløpsmidler 210.000 25.000
Sum eiendeler 427.000 238.000
Sum opptjent egenkapital -240.000 -64.000
Sum egenkapital -210.000 -34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 125.000 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 257.000 10.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 69.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 181.000 193.000
Sum kortsiktig gjeld 637.000 272.000
Sum gjeld og egenkapital 427.000 238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -427.000 -247.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1
Soliditet -49.2 -14.3
Resultatgrad -5.5 -1.4
Rentedekningsgrad -16.3 -3.3
Gjeldsgrad -3.0
Total kapitalrentabilitet -49.6 -24.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex