Solberg Anlegg Og Bygg As
Juridisk navn:  Solberg Anlegg Og Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Regnsk.kont. Glaamdal DA Postboks 840 c/o Regnsk.kont. Glaamdal DA Sidevegen 9A Fax:
2205 Kongsvinger 2211 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 998756006
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/20/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Zynkron As
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.2%
Resultat  
  
-1300%
Egenkapital  
  
-58.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.000 1.758.000 670.000 324.000 1.954.000
Resultat: -132.000 11.000 265.000 76.000 -144.000
Egenkapital: 93.000 225.000 217.000 -5.000 -82.000
Regnskap for  Solberg Anlegg Og Bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.000 1.758.000 670.000 324.000 1.954.000
Driftskostnader -140.000 -1.724.000 -404.000 -239.000 -2.093.000
Driftsresultat -126.000 33.000 266.000 86.000 -138.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -22.000 0 -9.000 -6.000
Finans -6.000 -22.000 0 -9.000 -6.000
Resultat før skatt -132.000 11.000 265.000 76.000 -144.000
Skattekostnad -2.000 -43.000 0 0
Årsresultat -132.000 8.000 222.000 76.000 -144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 254.000 744.000 586.000 426.000 439.000
Sum eiendeler 254.000 744.000 586.000 426.000 439.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 195.000 187.000 -35.000 -112.000
Sum egenkapital 93.000 225.000 217.000 -5.000 -82.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 161.000 519.000 370.000 431.000 520.000
Sum gjeld og egenkapital 254.000 744.000 587.000 426.000 438.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 243.000 1.513.000 670.000 324.000 1.954.000
Andre inntekter -229.000 244.000 0 0 0
Driftsinntekter 14.000 1.758.000 670.000 324.000 1.954.000
Varekostnad 130.000 -928.000 76.000 -54.000 -1.602.000
Lønninger -86.000 -690.000 -165.000 -147.000 -244.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -184.000 -106.000 -315.000 -38.000 -247.000
Driftskostnader -140.000 -1.724.000 -404.000 -239.000 -2.093.000
Driftsresultat -126.000 33.000 266.000 86.000 -138.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -22.000 0 -9.000 -6.000
Finans -6.000 -22.000 0 -9.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -132.000 8.000 222.000 76.000 -144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 223.000 639.000 414.000 415.000 322.000
Andre fordringer 30.000 15.000 4.000 0 109.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 90.000 168.000 11.000 8.000
Sum omløpsmidler 254.000 744.000 586.000 426.000 439.000
Sum eiendeler 254.000 744.000 586.000 426.000 439.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 195.000 187.000 -35.000 -112.000
Sum egenkapital 93.000 225.000 217.000 -5.000 -82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 314.000 225.000 310.000 417.000
Betalbar skatt 46.000 43.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 31.000 30.000 14.000 14.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 127.000 71.000 107.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 519.000 370.000 431.000 520.000
Sum gjeld og egenkapital 254.000 744.000 587.000 426.000 438.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 93.000 225.000 216.000 -5.000 -81.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.6 1 0.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.6 1 0.8
Soliditet 36.6 30.2 3 -1.2 -18.7
Resultatgrad -900.0 1.9 39.7 26.5 -7.1
Rentedekningsgrad -21.0 1.5 9.6
Gjeldsgrad 1.7 2.3 1.7 -86.2 -6.3
Total kapitalrentabilitet -49.6 4.4 45.3 20.2 -31.5
Signatur
13.01.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex