Solberg Borettslag
Juridisk navn:  Solberg Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77603200
Postboks 95 Gamle Ridevei 31 Fax:
9481 Harstad 9403 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 954385132
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/22/1965
Foretakstype: BRL
Revisor: Svein Mikal Gregussen
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Nord
Utvikling:
Omsetning  
  
0.32%
Resultat  
  
142.79%
Egenkapital  
  
8.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.895.000 1.889.000 1.898.000 1.679.000 1.614.000
Resultat: 457.000 -1.068.000 -5.873.000 547.000 328.000
Egenkapital: -3.520.000 -3.839.000 -2.597.000 3.454.000 2.927.000
Regnskap for  Solberg Borettslag
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.895.000 1.889.000 1.898.000 1.679.000 1.614.000
Driftskostnader -1.438.000 -2.958.000 -7.771.000 -1.132.000 -1.286.000
Driftsresultat 457.000 -1.068.000 -5.873.000 547.000 328.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 457.000 -1.068.000 -5.873.000 547.000 328.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 320.000 -1.243.000 -6.051.000 527.000 301.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.001.000 3.961.000 3.963.000 3.640.000 3.491.000
Sum omløpsmidler 2.654.000 2.592.000 4.377.000 1.394.000 1.038.000
Sum eiendeler 6.655.000 6.553.000 8.340.000 5.034.000 4.529.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital -3.520.000 -3.839.000 -2.597.000 3.454.000 2.927.000
Sum langsiktig gjeld 10.086.000 10.369.000 10.632.000 1.536.000 1.587.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 24.000 305.000 43.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 10.175.000 10.393.000 10.937.000 1.579.000 1.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.895.000 1.889.000 1.898.000 1.679.000 1.614.000
Driftsinntekter 1.895.000 1.889.000 1.898.000 1.679.000 1.614.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -56.000 -66.000 -63.000 -55.000 -55.000
Avskrivning -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.382.000 -2.890.000 -7.706.000 -1.075.000 -1.229.000
Driftskostnader -1.438.000 -2.958.000 -7.771.000 -1.132.000 -1.286.000
Driftsresultat 457.000 -1.068.000 -5.873.000 547.000 328.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 320.000 -1.243.000 -6.051.000 527.000 301.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.961.000 3.961.000 3.961.000 3.636.000 3.486.000
Maskiner anlegg 2.000 3.000 5.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.961.000 3.961.000 3.963.000 3.640.000 3.491.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.001.000 3.961.000 3.963.000 3.640.000 3.491.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 19.000 26.000 1.000 0
Andre fordringer 45.000 59.000 60.000 58.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.609.000 2.514.000 4.291.000 1.335.000 981.000
Sum omløpsmidler 2.654.000 2.592.000 4.377.000 1.394.000 1.038.000
Sum eiendeler 6.655.000 6.553.000 8.340.000 5.034.000 4.529.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital -3.520.000 -3.839.000 -2.597.000 3.454.000 2.927.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.086.000 10.369.000 10.632.000 1.536.000 1.587.000
Leverandørgjeld 82.000 8.000 278.000 36.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 16.000 26.000 7.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 24.000 305.000 43.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 10.175.000 10.393.000 10.937.000 1.579.000 1.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.565.000 2.568.000 4.072.000 1.351.000 1.024.000
Likviditetsgrad 1 29.8 108.0 14.4 32.4 74.1
Likviditetsgrad 2 29.8 108.0 14.4 32.4 74.1
Soliditet -52.9 -58.6 -31.1 68.6 64.6
Resultatgrad 24.1 -56.5 -309.4 32.6 20.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.9 -2.7 -4.2 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 6.9 -16.3 -70.4 10.9 7.2
Signatur
26.12.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.12.2022
Prokura
Mathisen Bjørn
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex