Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solfjeld Eiendom AS
Juridisk navn:  Solfjeld Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37162138
Solfjellveien 1 Solfjellveien 1 Fax: 37162806
4900 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 993003212
Aksjekapital: 8.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Tvedestrand Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.22%
Resultat  
  
307.77%
Egenkapital  
  
-5.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 912.000 765.000 540.000 542.000 542.000
Resultat: 420.000 103.000 -58.000 -73.000 -241.000
Egenkapital: 9.036.000 9.527.000 9.697.000 9.893.000 10.107.000
Regnskap for  Solfjeld Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 912.000 765.000 540.000 542.000 542.000
Driftskostnader -492.000 -661.000 -598.000 -616.000 -783.000
Driftsresultat 420.000 103.000 -58.000 -73.000 -240.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Resultat før skatt 420.000 103.000 -58.000 -73.000 -241.000
Skattekostnad -92.000 -60.000 -31.000 -32.000 0
Årsresultat 327.000 43.000 -88.000 -106.000 -241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.279.000 9.616.000 9.594.000 8.966.000 9.510.000
Sum omløpsmidler 822.000 245.000 276.000 1.073.000 730.000
Sum eiendeler 10.101.000 9.861.000 9.870.000 10.039.000 10.240.000
Sum opptjent egenkapital 1.036.000 1.527.000 1.697.000 1.893.000 2.107.000
Sum egenkapital 9.036.000 9.527.000 9.697.000 9.893.000 10.107.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.065.000 334.000 173.000 146.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 10.101.000 9.861.000 9.870.000 10.039.000 10.240.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 912.000 765.000 540.000 542.000 542.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 912.000 765.000 540.000 542.000 542.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -328.000 -578.000 -544.000 -544.000 -547.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -83.000 -54.000 -72.000 -236.000
Driftskostnader -492.000 -661.000 -598.000 -616.000 -783.000
Driftsresultat 420.000 103.000 -58.000 -73.000 -240.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 327.000 43.000 -88.000 -106.000 -241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 139.000 0 0 0
Fast eiendom 5.682.000 5.952.000 6.492.000 7.036.000 7.579.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 211.000 335.000 40.000 40.000 40.000
Sum varige driftsmidler 5.893.000 6.287.000 6.532.000 7.076.000 7.619.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.248.000 3.330.000 3.062.000 1.890.000 1.890.000
Sum anleggsmidler 9.279.000 9.616.000 9.594.000 8.966.000 9.510.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 808.000 591.000
Andre fordringer 54.000 38.000 30.000 30.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 768.000 206.000 246.000 235.000 107.000
Sum omløpsmidler 822.000 245.000 276.000 1.073.000 730.000
Sum eiendeler 10.101.000 9.861.000 9.870.000 10.039.000 10.240.000
Sum opptjent egenkapital 1.036.000 1.527.000 1.697.000 1.893.000 2.107.000
Sum egenkapital 9.036.000 9.527.000 9.697.000 9.893.000 10.107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 59.000 0 6.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 34.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.051.000 274.000 139.000 140.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 1.065.000 334.000 173.000 146.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 10.101.000 9.861.000 9.870.000 10.039.000 10.240.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -243.000 -89.000 103.000 927.000 597.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 1.6 7.3 5.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1.6 7.3 5.5
Soliditet 89.5 96.6 98.2 98.5 98.7
Resultatgrad 46.1 13.5 -10.7 -13.5 -44.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 4.2 1.0 -0.6 -0.7 -2.3
Signatur
09.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex