Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solhagen AS
Juridisk navn:  Solhagen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77833031
Postboks 1001 Fagerlidal Fax: 77833539
9326 Bardufoss 9325 Bardufoss
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Målselv
Org.nr: 983445705
Aksjekapital: 620.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/11/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.87%
Resultat  
  
64.94%
Egenkapital  
  
11.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 507.000 522.000 752.000 693.000 679.000
Resultat: 127.000 77.000 193.000 61.000 118.000
Egenkapital: 985.000 886.000 838.000 804.000 760.000
Regnskap for  Solhagen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 507.000 522.000 752.000 693.000 679.000
Driftskostnader -381.000 -440.000 -561.000 -632.000 -567.000
Driftsresultat 125.000 82.000 191.000 61.000 112.000
Finansinntekter 1.000 -5.000 1.000 0 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 -5.000 1.000 0 6.000
Resultat før skatt 127.000 77.000 193.000 61.000 118.000
Skattekostnad -28.000 -18.000 -47.000 -17.000 -31.000
Årsresultat 99.000 58.000 146.000 44.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 21.000 21.000 20.000 16.000
Sum omløpsmidler 1.105.000 1.065.000 1.127.000 953.000 1.025.000
Sum eiendeler 1.118.000 1.086.000 1.148.000 973.000 1.041.000
Sum opptjent egenkapital 432.000 333.000 275.000 242.000 197.000
Sum egenkapital 985.000 886.000 838.000 804.000 760.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 133.000 200.000 311.000 169.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 1.118.000 1.086.000 1.149.000 974.000 1.041.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 467.000 482.000 663.000 604.000 597.000
Andre inntekter 40.000 41.000 89.000 89.000 82.000
Driftsinntekter 507.000 522.000 752.000 693.000 679.000
Varekostnad -97.000 -139.000 -109.000 -171.000 -158.000
Lønninger -248.000 -249.000 -249.000 -246.000 -246.000
Avskrivning 0 0 0 -3.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -52.000 -203.000 -212.000 -157.000
Driftskostnader -381.000 -440.000 -561.000 -632.000 -567.000
Driftsresultat 125.000 82.000 191.000 61.000 112.000
Finansinntekter 1.000 -5.000 1.000 0 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 -5.000 1.000 0 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -113.000 0 -84.000
Årsresultat 99.000 58.000 146.000 44.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 21.000 21.000 20.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 21.000 21.000 20.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 577.000 561.000 442.000 533.000 503.000
Andre fordringer 0 0 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 527.000 504.000 685.000 420.000 517.000
Sum omløpsmidler 1.105.000 1.065.000 1.127.000 953.000 1.025.000
Sum eiendeler 1.118.000 1.086.000 1.148.000 973.000 1.041.000
Sum opptjent egenkapital 432.000 333.000 275.000 242.000 197.000
Sum egenkapital 985.000 886.000 838.000 804.000 760.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -41.000 47.000 0 0 6.000
Betalbar skatt 27.000 18.000 48.000 24.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 125.000 89.000 117.000 94.000 122.000
Utbytte 0 0 -113.000 0 -84.000
Annen kortsiktig gjeld 20.000 43.000 22.000 40.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 133.000 200.000 311.000 169.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 1.118.000 1.086.000 1.149.000 974.000 1.041.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 972.000 865.000 816.000 784.000 744.000
Likviditetsgrad 1 8.3 5.3 3.6 5.6 3.6
Likviditetsgrad 2 8.3 5.3 3.6 5.6 3.6
Soliditet 88.1 81.6 72.9 82.6 7
Resultatgrad 24.7 15.7 25.4 8.8 16.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.4 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 11.3 7.1 16.7 6.3 11.3
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex