Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solli Plass Servicesenter AS
Juridisk navn:  Solli Plass Servicesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63881228
c/o Hydro Texao Fetsund Kirkeveien 75 c/o Hydro Texao Fetsund Kirkeveien 75 Fax: 22551178
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 874432342
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 4/24/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.73%
Resultat  
  
211.04%
Egenkapital  
  
80.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.020.000 11.369.000 11.682.000 11.624.000 11.568.000
Resultat: 479.000 154.000 -78.000 -24.000 141.000
Egenkapital: 454.000 251.000 97.000 175.000 199.000
Regnskap for  Solli Plass Servicesenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.020.000 11.369.000 11.682.000 11.624.000 11.568.000
Driftskostnader -11.522.000 -11.167.000 -11.722.000 -11.617.000 -11.399.000
Driftsresultat 498.000 202.000 -39.000 6.000 169.000
Finansinntekter 3.000 10.000 6.000 6.000 6.000
Finanskostnader -22.000 -58.000 -46.000 -36.000 -34.000
Finans -19.000 -48.000 -40.000 -30.000 -28.000
Resultat før skatt 479.000 154.000 -78.000 -24.000 141.000
Skattekostnad -76.000 0 0 0 -22.000
Årsresultat 403.000 154.000 -78.000 -24.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 563.000 820.000 839.000 529.000 603.000
Sum omløpsmidler 2.284.000 1.380.000 1.571.000 1.667.000 1.735.000
Sum eiendeler 2.847.000 2.200.000 2.410.000 2.196.000 2.338.000
Sum opptjent egenkapital 354.000 151.000 -3.000 75.000 99.000
Sum egenkapital 454.000 251.000 97.000 175.000 199.000
Sum langsiktig gjeld 439.000 766.000 860.000 481.000 497.000
Sum kortsiktig gjeld 1.954.000 1.183.000 1.453.000 1.539.000 1.642.000
Sum gjeld og egenkapital 2.847.000 2.200.000 2.410.000 2.195.000 2.338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.289.000 10.612.000 10.875.000 10.710.000 10.681.000
Andre inntekter 731.000 757.000 807.000 914.000 887.000
Driftsinntekter 12.020.000 11.369.000 11.682.000 11.624.000 11.568.000
Varekostnad -5.630.000 -5.182.000 -5.286.000 -5.181.000 -5.046.000
Lønninger -2.739.000 -2.747.000 -2.746.000 -3.080.000 -2.976.000
Avskrivning -11.000 -74.000 -51.000 -58.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.142.000 -3.164.000 -3.639.000 -3.298.000 -3.306.000
Driftskostnader -11.522.000 -11.167.000 -11.722.000 -11.617.000 -11.399.000
Driftsresultat 498.000 202.000 -39.000 6.000 169.000
Finansinntekter 3.000 10.000 6.000 6.000 6.000
Finanskostnader -22.000 -58.000 -46.000 -36.000 -34.000
Finans -19.000 -48.000 -40.000 -30.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Årsresultat 403.000 154.000 -78.000 -24.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 300.000 319.000 9.000 67.000
Sum varige driftsmidler 563.000 820.000 839.000 529.000 587.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 16.000
Sum anleggsmidler 563.000 820.000 839.000 529.000 603.000
Varebeholdning 533.000 476.000 565.000 574.000 561.000
Kundefordringer 28.000 92.000 99.000 188.000 167.000
Andre fordringer 101.000 655.000 611.000 733.000 812.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.623.000 157.000 296.000 173.000 195.000
Sum omløpsmidler 2.284.000 1.380.000 1.571.000 1.667.000 1.735.000
Sum eiendeler 2.847.000 2.200.000 2.410.000 2.196.000 2.338.000
Sum opptjent egenkapital 354.000 151.000 -3.000 75.000 99.000
Sum egenkapital 454.000 251.000 97.000 175.000 199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 226.000 270.000 220.000 0
Sum langsiktig gjeld 439.000 766.000 860.000 481.000 497.000
Leverandørgjeld 986.000 253.000 487.000 598.000 541.000
Betalbar skatt 72.000 0 0 0 22.000
Skyldig offentlige avgifter 240.000 246.000 239.000 229.000 255.000
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 456.000 457.000 456.000 492.000 824.000
Sum kortsiktig gjeld 1.954.000 1.183.000 1.453.000 1.539.000 1.642.000
Sum gjeld og egenkapital 2.847.000 2.200.000 2.410.000 2.195.000 2.338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 330.000 197.000 118.000 128.000 93.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7
Soliditet 15.9 11.4 4 8 8.5
Resultatgrad 4.1 1.8 -0.3 0.1 1.5
Rentedekningsgrad 22.6 3.5 -0.8 0.2 5
Gjeldsgrad 5.3 7.8 23.8 11.5 10.7
Total kapitalrentabilitet 17.6 9.6 -1.4 0.5 7.5
Signatur
17.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex