Sollihøgda Trevarefabrikk AS
Juridisk navn:  Sollihøgda Trevarefabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63968005
Røysiåsen 137 Røysiåsen 137 Fax: 63956021
2092 Minnesund 2092 Minnesund
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 935339642
Aksjekapital: 2.046.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/1/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Varde Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.21%
Resultat  
  
923.3%
Egenkapital  
  
53.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.013.000 6.722.000 7.609.000 7.732.000 6.547.000
Resultat: 1.054.000 103.000 -904.000 -395.000 -1.023.000
Egenkapital: -914.000 -1.968.000 -3.567.000 -2.663.000 -2.517.000
Regnskap for  Sollihøgda Trevarefabrikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.013.000 6.722.000 7.609.000 7.732.000 6.547.000
Driftskostnader -6.932.000 -6.496.000 -8.384.000 -7.985.000 -7.397.000
Driftsresultat 1.081.000 226.000 -775.000 -253.000 -851.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -28.000 -122.000 -129.000 -143.000 -171.000
Finans -27.000 -122.000 -129.000 -143.000 -171.000
Resultat før skatt 1.054.000 103.000 -904.000 -395.000 -1.023.000
Skattekostnad 0 0 0 60.000 25.000
Årsresultat 1.054.000 103.000 -904.000 -335.000 -998.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 156.000 191.000 252.000 322.000 425.000
Sum omløpsmidler 1.505.000 1.399.000 1.195.000 2.446.000 2.062.000
Sum eiendeler 1.661.000 1.590.000 1.447.000 2.768.000 2.487.000
Sum opptjent egenkapital -2.960.000 -4.014.000 -4.117.000 -3.213.000 -3.067.000
Sum egenkapital -914.000 -1.968.000 -3.567.000 -2.663.000 -2.517.000
Sum langsiktig gjeld 156.000 309.000 852.000 993.000 1.173.000
Sum kortsiktig gjeld 2.419.000 3.249.000 4.162.000 4.437.000 3.831.000
Sum gjeld og egenkapital 1.661.000 1.590.000 1.447.000 2.767.000 2.487.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.994.000 6.741.000 7.547.000 7.637.000 6.537.000
Andre inntekter 20.000 -19.000 63.000 95.000 10.000
Driftsinntekter 8.013.000 6.722.000 7.609.000 7.732.000 6.547.000
Varekostnad -1.766.000 -1.609.000 -2.067.000 -2.821.000 -2.210.000
Lønninger -3.765.000 -3.845.000 -4.198.000 -3.588.000 -3.323.000
Avskrivning -35.000 -61.000 -71.000 -102.000 -127.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.286.000 -1.144.000 -1.425.000 -1.749.000 -1.265.000
Driftskostnader -6.932.000 -6.496.000 -8.384.000 -7.985.000 -7.397.000
Driftsresultat 1.081.000 226.000 -775.000 -253.000 -851.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -28.000 -122.000 -129.000 -143.000 -171.000
Finans -27.000 -122.000 -129.000 -143.000 -171.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.054.000 103.000 -904.000 -335.000 -998.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 102.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 186.000 247.000 317.000 420.000
Sum varige driftsmidler 151.000 186.000 247.000 317.000 420.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 156.000 191.000 252.000 322.000 425.000
Varebeholdning 868.000 948.000 785.000 1.408.000 1.132.000
Kundefordringer 248.000 329.000 339.000 742.000 731.000
Andre fordringer 52.000 48.000 26.000 41.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 338.000 75.000 45.000 5.000 14.000
Sum omløpsmidler 1.505.000 1.399.000 1.195.000 2.446.000 2.062.000
Sum eiendeler 1.661.000 1.590.000 1.447.000 2.768.000 2.487.000
Sum opptjent egenkapital -2.960.000 -4.014.000 -4.117.000 -3.213.000 -3.067.000
Sum egenkapital -914.000 -1.968.000 -3.567.000 -2.663.000 -2.517.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 481.000 1.832.000 1.974.000 1.671.000
Sum langsiktig gjeld 156.000 309.000 852.000 993.000 1.173.000
Leverandørgjeld 1.041.000 1.544.000 1.252.000 1.228.000 1.000.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 191.000 404.000 495.000 627.000 530.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.186.000 820.000 582.000 608.000 630.000
Sum kortsiktig gjeld 2.419.000 3.249.000 4.162.000 4.437.000 3.831.000
Sum gjeld og egenkapital 1.661.000 1.590.000 1.447.000 2.767.000 2.487.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -914.000 -1.850.000 -2.967.000 -1.991.000 -1.769.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.3 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3
Soliditet -123.8 -246.5 -96.2 -101.2
Resultatgrad 13.5 3.4 -10.2 -3.3 -13.0
Rentedekningsgrad 38.6 1.9 -1.8 -5.0
Gjeldsgrad -2.8 -1.8 -1.4 -2.0
Total kapitalrentabilitet 65.1 14.2 -53.6 -9.1 -34.2
Signatur
12.06.2017
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYREFORMANN ALENE.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex