Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solsida Samdrift DA
Juridisk navn:  Solsida Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61264937
Gausdalsvegen 889 Gausdalsvegen 889 Fax:
2656 Follebu 2656 Follebu
Fylke: Kommune:
Innlandet Gausdal
Org.nr: 888491902
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/24/2004
Foretakstype: DA
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Regnskap Innlandet Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
4.82%
Resultat  
  
80%
Egenkapital  
  
-326.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.634.000 5.375.000 6.244.000 5.387.000 5.730.000
Resultat: -155.000 -775.000 50.000 -541.000 -75.000
Egenkapital: -337.000 -79.000 696.000 646.000 1.186.000
Regnskap for  Solsida Samdrift DA
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.634.000 5.375.000 6.244.000 5.387.000 5.730.000
Driftskostnader -5.758.000 -6.127.000 -6.177.000 -5.923.000 -5.803.000
Driftsresultat -125.000 -752.000 67.000 -535.000 -72.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 5.000 4.000
Finanskostnader -31.000 -24.000 -18.000 -10.000 -6.000
Finans -30.000 -23.000 -17.000 -5.000 -2.000
Resultat før skatt -155.000 -775.000 50.000 -541.000 -75.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -155.000 -775.000 50.000 -541.000 -75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.008.000 787.000 843.000 861.000 915.000
Sum omløpsmidler 1.950.000 1.656.000 1.535.000 1.468.000 2.934.000
Sum eiendeler 3.958.000 2.443.000 2.378.000 2.329.000 3.849.000
Sum opptjent egenkapital -303.000 90.000 681.000 776.000 1.236.000
Sum egenkapital -337.000 -79.000 696.000 646.000 1.186.000
Sum langsiktig gjeld 1.160.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.135.000 2.522.000 1.682.000 1.683.000 2.663.000
Sum gjeld og egenkapital 3.958.000 2.443.000 2.377.000 2.328.000 3.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.442.000 4.370.000 4.958.000 4.733.000 4.984.000
Andre inntekter 1.192.000 1.006.000 1.286.000 654.000 746.000
Driftsinntekter 5.634.000 5.375.000 6.244.000 5.387.000 5.730.000
Varekostnad -2.904.000 -3.112.000 -3.131.000 -2.940.000 -3.156.000
Lønninger -1.122.000 -1.027.000 -1.073.000 -1.083.000 -1.258.000
Avskrivning -156.000 -186.000 -188.000 -177.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.639.000 -1.802.000 -1.785.000 -1.723.000 -1.271.000
Driftskostnader -5.758.000 -6.127.000 -6.177.000 -5.923.000 -5.803.000
Driftsresultat -125.000 -752.000 67.000 -535.000 -72.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 5.000 4.000
Finanskostnader -31.000 -24.000 -18.000 -10.000 -6.000
Finans -30.000 -23.000 -17.000 -5.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -155.000 -775.000 50.000 -541.000 -75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 234.000 13.000 20.000 28.000 32.000
Maskiner anlegg 516.000 515.000 468.000 580.000
Driftsløsøre 557.000 247.000 295.000 352.000 291.000
Sum varige driftsmidler 791.000 775.000 831.000 848.000 903.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.229.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 2.008.000 787.000 843.000 861.000 915.000
Varebeholdning 1.384.000 1.250.000 1.207.000 1.208.000 1.275.000
Kundefordringer 309.000 254.000 299.000 259.000 440.000
Andre fordringer 251.000 152.000 28.000 0 579.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 0 0 0 640.000
Sum omløpsmidler 1.950.000 1.656.000 1.535.000 1.468.000 2.934.000
Sum eiendeler 3.958.000 2.443.000 2.378.000 2.329.000 3.849.000
Sum opptjent egenkapital -303.000 90.000 681.000 776.000 1.236.000
Sum egenkapital -337.000 -79.000 696.000 646.000 1.186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.452.000 891.000 357.000 52.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.160.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.577.000 1.556.000 1.325.000 1.621.000 2.622.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 10.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 75.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.135.000 2.522.000 1.682.000 1.683.000 2.663.000
Sum gjeld og egenkapital 3.958.000 2.443.000 2.377.000 2.328.000 3.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.185.000 -866.000 -147.000 -215.000 271.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.9 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
Soliditet -8.5 -3.2 29.3 27.7 30.8
Resultatgrad -2.2 1.1 -9.9 -1.3
Rentedekningsgrad -4.0 -31.3 3.7 -53.5
Gjeldsgrad -12.7 -31.9 2.4 2.6 2.2
Total kapitalrentabilitet -3.1 -30.7 2.9 -22.8 -1.8
Signatur
03.03.2021
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
23.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex