Solstrand Camping Sa
Juridisk navn:  Solstrand Camping Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38256437
Tjømsveien 319 Tjømsveien 319 Fax: 38259221
4520 Lindesnes 4520 Lindesnes
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 970085645
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 7/13/1963
Foretakstype: SA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Åseral Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.19%
Resultat  
  
619.51%
Egenkapital  
  
14.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.778.000 5.320.000 4.938.000 5.516.000 7.032.000
Resultat: 590.000 82.000 -396.000 119.000 574.000
Egenkapital: 4.425.000 3.857.000 3.775.000 4.170.000 4.053.000
Regnskap for  Solstrand Camping Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.778.000 5.320.000 4.938.000 5.516.000 7.032.000
Driftskostnader -4.084.000 -5.093.000 -5.241.000 -5.316.000 -6.376.000
Driftsresultat 692.000 228.000 -304.000 201.000 656.000
Finansinntekter 30.000 6.000 3.000 3.000 18.000
Finanskostnader -133.000 -151.000 -95.000 -85.000 -100.000
Finans -103.000 -145.000 -92.000 -82.000 -82.000
Resultat før skatt 590.000 82.000 -396.000 119.000 574.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 -213.000
Årsresultat 590.000 82.000 -396.000 118.000 361.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.012.000 8.538.000 7.070.000 7.144.000 6.447.000
Sum omløpsmidler 1.815.000 807.000 282.000 311.000 1.745.000
Sum eiendeler 9.827.000 9.345.000 7.352.000 7.455.000 8.192.000
Sum opptjent egenkapital 4.330.000 3.740.000 3.658.000 4.054.000 3.936.000
Sum egenkapital 4.425.000 3.857.000 3.775.000 4.170.000 4.053.000
Sum langsiktig gjeld 4.707.000 4.911.000 3.108.000 2.793.000 3.199.000
Sum kortsiktig gjeld 694.000 578.000 470.000 492.000 940.000
Sum gjeld og egenkapital 9.826.000 9.346.000 7.353.000 7.456.000 8.192.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.276.000 5.088.000 4.566.000 4.833.000 6.219.000
Andre inntekter 502.000 232.000 372.000 683.000 813.000
Driftsinntekter 4.778.000 5.320.000 4.938.000 5.516.000 7.032.000
Varekostnad -329.000 -790.000 -746.000 -797.000 -874.000
Lønninger -1.615.000 -2.066.000 -1.928.000 -1.887.000 -2.109.000
Avskrivning -526.000 -509.000 -578.000 -602.000 -562.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.614.000 -1.728.000 -1.989.000 -2.030.000 -2.831.000
Driftskostnader -4.084.000 -5.093.000 -5.241.000 -5.316.000 -6.376.000
Driftsresultat 692.000 228.000 -304.000 201.000 656.000
Finansinntekter 30.000 6.000 3.000 3.000 18.000
Finanskostnader -133.000 -151.000 -95.000 -85.000 -100.000
Finans -103.000 -145.000 -92.000 -82.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 590.000 82.000 -396.000 118.000 361.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.380.000 7.734.000 6.194.000 6.097.000 5.649.000
Maskiner anlegg 185.000 218.000 250.000 283.000 26.000
Driftsløsøre 446.000 587.000 626.000 764.000 773.000
Sum varige driftsmidler 8.012.000 8.538.000 7.070.000 7.144.000 6.447.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.012.000 8.538.000 7.070.000 7.144.000 6.447.000
Varebeholdning 121.000 97.000 95.000 62.000 61.000
Kundefordringer 44.000 196.000 34.000 70.000 19.000
Andre fordringer 80.000 58.000 86.000 40.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.570.000 456.000 67.000 139.000 1.662.000
Sum omløpsmidler 1.815.000 807.000 282.000 311.000 1.745.000
Sum eiendeler 9.827.000 9.345.000 7.352.000 7.455.000 8.192.000
Sum opptjent egenkapital 4.330.000 3.740.000 3.658.000 4.054.000 3.936.000
Sum egenkapital 4.425.000 3.857.000 3.775.000 4.170.000 4.053.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.707.000 4.911.000 3.108.000 2.793.000 3.199.000
Leverandørgjeld 37.000 97.000 147.000 155.000 156.000
Betalbar skatt 0 0 0 210.000
Skyldig offentlige avgifter 48.000 86.000 36.000 70.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 609.000 396.000 287.000 267.000 487.000
Sum kortsiktig gjeld 694.000 578.000 470.000 492.000 940.000
Sum gjeld og egenkapital 9.826.000 9.346.000 7.353.000 7.456.000 8.192.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.121.000 229.000 -188.000 -181.000 805.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.4 0.6 0.6 1.9
Likviditetsgrad 2 2.4 1.2 0.4 0.5 1.8
Soliditet 45.0 41.3 51.3 55.9 49.5
Resultatgrad 14.5 4.3 -6.2 3.6 9.3
Rentedekningsgrad 5.2 1.5 -3.2 2.4 6.6
Gjeldsgrad 1.2 1.4 0.9 0.8 1
Total kapitalrentabilitet 7.3 2.5 -4.1 2.7 8.2
Signatur
07.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex