Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solvang Legekontor As
Juridisk navn:  Solvang Legekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52708333
Espevikveien 18 Espevikvegen 18 Fax: 52712219
5521 Haugesund 5521 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 957986455
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/2/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tysvær Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.57%
Resultat  
  
-57.82%
Egenkapital  
  
57.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.897.000 6.245.000 6.020.000 5.780.000 5.976.000
Resultat: 159.000 377.000 6.000 -120.000 753.000
Egenkapital: 314.000 199.000 201.000 197.000 290.000
Regnskap for  Solvang Legekontor As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.897.000 6.245.000 6.020.000 5.780.000 5.976.000
Driftskostnader -5.738.000 -5.870.000 -6.014.000 -5.901.000 -5.223.000
Driftsresultat 159.000 376.000 6.000 -121.000 753.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 159.000 377.000 6.000 -120.000 753.000
Skattekostnad -44.000 -99.000 -2.000 27.000 -215.000
Årsresultat 115.000 278.000 4.000 -93.000 538.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.000 57.000 55.000 51.000 56.000
Sum omløpsmidler 1.088.000 1.365.000 982.000 1.027.000 1.744.000
Sum eiendeler 1.164.000 1.422.000 1.037.000 1.078.000 1.800.000
Sum opptjent egenkapital 214.000 99.000 101.000 97.000 190.000
Sum egenkapital 314.000 199.000 201.000 197.000 290.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 849.000 1.222.000 835.000 881.000 1.508.000
Sum gjeld og egenkapital 1.163.000 1.421.000 1.036.000 1.078.000 1.800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.897.000 6.245.000 6.020.000 5.780.000 5.976.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.897.000 6.245.000 6.020.000 5.780.000 5.976.000
Varekostnad -238.000 -251.000 -304.000 -269.000 -246.000
Lønninger -3.846.000 -4.030.000 -4.192.000 -4.083.000 -3.605.000
Avskrivning -21.000 -11.000 -31.000 -30.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.633.000 -1.578.000 -1.487.000 -1.519.000 -1.329.000
Driftskostnader -5.738.000 -5.870.000 -6.014.000 -5.901.000 -5.223.000
Driftsresultat 159.000 376.000 6.000 -121.000 753.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -280.000 0 0 -600.000
Årsresultat 115.000 278.000 4.000 -93.000 538.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 23.000 25.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 76.000 55.000 32.000 26.000 56.000
Sum varige driftsmidler 76.000 55.000 32.000 26.000 56.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 76.000 57.000 55.000 51.000 56.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 97.000 0 0 0
Andre fordringer 237.000 204.000 83.000 116.000 -14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 851.000 1.063.000 899.000 911.000 1.758.000
Sum omløpsmidler 1.088.000 1.365.000 982.000 1.027.000 1.744.000
Sum eiendeler 1.164.000 1.422.000 1.037.000 1.078.000 1.800.000
Sum opptjent egenkapital 214.000 99.000 101.000 97.000 190.000
Sum egenkapital 314.000 199.000 201.000 197.000 290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 105.000 130.000 19.000 29.000 29.000
Betalbar skatt 42.000 78.000 0 0 224.000
Skyldig offentlige avgifter 269.000 322.000 315.000 266.000 301.000
Utbytte 0 -280.000 0 0 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 434.000 412.000 502.000 586.000 354.000
Sum kortsiktig gjeld 849.000 1.222.000 835.000 881.000 1.508.000
Sum gjeld og egenkapital 1.163.000 1.421.000 1.036.000 1.078.000 1.800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 239.000 143.000 147.000 146.000 236.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2
Soliditet 2 1 19.4 18.3 16.1
Resultatgrad 2.7 6 0.1 -2.1 12.6
Rentedekningsgrad 754.0
Gjeldsgrad 2.7 6.1 4.2 4.5 5.2
Total kapitalrentabilitet 13.8 26.5 0.7 -11.1 41.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex