Soma Sko AS
Juridisk navn:  Soma Sko AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69268792
Postboks 253 Varnaveien 35 Fax:
1502 Moss 1526 Moss
Fylke: Kommune:
Østfold Moss
Org.nr: 916133766
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 12/23/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Euro Sko Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.75%
Resultat  
  
-3.78%
Egenkapital  
  
35.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 40.198.000 38.744.000 32.511.000 37.136.000 39.218.000
Resultat: 3.313.000 3.443.000 1.703.000 153.000 301.000
Egenkapital: 10.205.000 7.507.000 4.810.000 3.319.000 3.179.000
Regnskap for  Soma Sko AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 40.198.000 38.744.000 32.511.000 37.136.000 39.218.000
Driftskostnader -36.984.000 -34.734.000 -30.766.000 -36.144.000 -38.288.000
Driftsresultat 3.213.000 4.010.000 1.745.000 992.000 930.000
Finansinntekter 592.000 228.000 954.000 306.000 304.000
Finanskostnader -493.000 -796.000 -996.000 -1.146.000 -932.000
Finans 99.000 -568.000 -42.000 -840.000 -628.000
Resultat før skatt 3.313.000 3.443.000 1.703.000 153.000 301.000
Skattekostnad -615.000 -746.000 -212.000 -13.000 -100.000
Årsresultat 2.698.000 2.697.000 1.491.000 140.000 201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.036.000 10.486.000 10.876.000 11.032.000 11.027.000
Sum omløpsmidler 13.903.000 12.871.000 13.713.000 12.992.000 12.408.000
Sum eiendeler 20.939.000 23.357.000 24.589.000 24.024.000 23.435.000
Sum opptjent egenkapital 10.125.000 7.427.000 4.730.000 3.239.000 3.099.000
Sum egenkapital 10.205.000 7.507.000 4.810.000 3.319.000 3.179.000
Sum langsiktig gjeld 3.499.000 8.140.000 10.198.000 9.164.000 9.129.000
Sum kortsiktig gjeld 7.235.000 7.710.000 9.581.000 11.541.000 11.126.000
Sum gjeld og egenkapital 20.939.000 23.357.000 24.589.000 24.024.000 23.434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.380.000 35.763.000 30.499.000 34.535.000 36.467.000
Andre inntekter 2.818.000 2.980.000 2.012.000 2.601.000 2.751.000
Driftsinntekter 40.198.000 38.744.000 32.511.000 37.136.000 39.218.000
Varekostnad -17.029.000 -16.947.000 -14.408.000 -17.057.000 -18.203.000
Lønninger -12.306.000 -10.994.000 -9.914.000 -11.831.000 -12.382.000
Avskrivning -521.000 -335.000 -229.000 -229.000 -239.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -7.128.000 -6.458.000 -6.215.000 -7.027.000 -7.464.000
Driftskostnader -36.984.000 -34.734.000 -30.766.000 -36.144.000 -38.288.000
Driftsresultat 3.213.000 4.010.000 1.745.000 992.000 930.000
Finansinntekter 592.000 228.000 954.000 306.000 304.000
Finanskostnader -493.000 -796.000 -996.000 -1.146.000 -932.000
Finans 99.000 -568.000 -42.000 -840.000 -628.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 2.698.000 2.697.000 1.491.000 140.000 201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 67.000 179.000 925.000 1.137.000 1.150.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 2.600.000 1.880.000 1.439.000 1.360.000 1.493.000
Sum varige driftsmidler 2.600.000 1.880.000 1.439.000 1.360.000 1.493.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.369.000 8.427.000 8.513.000 8.536.000 8.384.000
Sum anleggsmidler 7.036.000 10.486.000 10.876.000 11.032.000 11.027.000
Varebeholdning 11.080.000 9.229.000 11.396.000 10.362.000 10.010.000
Kundefordringer 1.646.000 1.324.000 1.253.000 1.554.000 1.189.000
Andre fordringer 762.000 1.392.000 722.000 724.000 861.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 414.000 927.000 341.000 352.000 348.000
Sum omløpsmidler 13.903.000 12.871.000 13.713.000 12.992.000 12.408.000
Sum eiendeler 20.939.000 23.357.000 24.589.000 24.024.000 23.435.000
Sum opptjent egenkapital 10.125.000 7.427.000 4.730.000 3.239.000 3.099.000
Sum egenkapital 10.205.000 7.507.000 4.810.000 3.319.000 3.179.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 65.000 883.000 814.000 811.000
Sum langsiktig gjeld 3.499.000 8.140.000 10.198.000 9.164.000 9.129.000
Leverandørgjeld 3.033.000 4.291.000 6.968.000 7.736.000 7.349.000
Betalbar skatt 502.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.710.000 1.716.000 1.172.000 1.533.000 1.422.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.924.000 1.703.000 559.000 1.459.000 1.544.000
Sum kortsiktig gjeld 7.235.000 7.710.000 9.581.000 11.541.000 11.126.000
Sum gjeld og egenkapital 20.939.000 23.357.000 24.589.000 24.024.000 23.434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.668.000 5.161.000 4.132.000 1.451.000 1.282.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.4 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.2 0.2 0.2
Soliditet 48.7 32.1 19.6 13.8 13.6
Resultatgrad 8.0 10.3 5.4 2.7 2.4
Rentedekningsgrad 6.5 5.0 1.8 0.9 1
Gjeldsgrad 1.1 2.1 4.1 6.2 6.4
Total kapitalrentabilitet 18.2 18.1 11.0 5.4 5.3
Signatur
16.11.2023
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN OG ET AV DE ØVRIGE STYRE
MEDLEMMER.
Prokurister
16.11.2023
Styrets leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex