Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sommerkroveien 18 AS
Juridisk navn:  Sommerkroveien 18 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjoråvegen 72 Bjoråvegen 72 Fax:
4735 Evje 4735 Evje
Fylke: Kommune:
Agder Evje Og Hornnes
Org.nr: 993432067
Aksjekapital: 2.484.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Merkantil Service AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.12%
Resultat  
  
3.28%
Egenkapital  
  
0.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.851.000 1.712.000 1.655.000 1.629.000 1.584.000
Resultat: 1.418.000 1.373.000 1.143.000 1.438.000 1.453.000
Egenkapital: 3.757.000 3.745.000 3.726.000 3.696.000 3.660.000
Regnskap for  Sommerkroveien 18 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.851.000 1.712.000 1.655.000 1.629.000 1.584.000
Driftskostnader -464.000 -401.000 -548.000 -203.000 -209.000
Driftsresultat 1.386.000 1.311.000 1.107.000 1.426.000 1.376.000
Finansinntekter 31.000 62.000 36.000 12.000 77.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 31.000 62.000 36.000 12.000 77.000
Resultat før skatt 1.418.000 1.373.000 1.143.000 1.438.000 1.453.000
Skattekostnad -312.000 -302.000 -260.000 -342.000 -361.000
Årsresultat 1.106.000 1.071.000 883.000 1.095.000 1.092.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.434.000 3.534.000 3.634.000 3.734.000 3.834.000
Sum omløpsmidler 1.813.000 3.249.000 3.566.000 6.623.000 5.085.000
Sum eiendeler 5.247.000 6.783.000 7.200.000 10.357.000 8.919.000
Sum opptjent egenkapital 1.273.000 1.261.000 1.242.000 1.212.000 1.176.000
Sum egenkapital 3.757.000 3.745.000 3.726.000 3.696.000 3.660.000
Sum langsiktig gjeld 74.000 70.000 65.000 60.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 1.416.000 2.967.000 3.410.000 6.601.000 5.208.000
Sum gjeld og egenkapital 5.247.000 6.782.000 7.201.000 10.357.000 8.920.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 114.000 6.000 0 0 0
Andre inntekter 1.737.000 1.706.000 1.655.000 1.629.000 1.584.000
Driftsinntekter 1.851.000 1.712.000 1.655.000 1.629.000 1.584.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -364.000 -301.000 -448.000 -103.000 -109.000
Driftskostnader -464.000 -401.000 -548.000 -203.000 -209.000
Driftsresultat 1.386.000 1.311.000 1.107.000 1.426.000 1.376.000
Finansinntekter 31.000 62.000 36.000 12.000 77.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 31.000 62.000 36.000 12.000 77.000
Konsernbidrag -1.093.000 -1.051.000 -854.000 -1.059.000 -1.048.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.106.000 1.071.000 883.000 1.095.000 1.092.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.434.000 3.534.000 3.634.000 3.734.000 3.834.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.434.000 3.534.000 3.634.000 3.734.000 3.834.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.434.000 3.534.000 3.634.000 3.734.000 3.834.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 175.000 22.000 8.000 21.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.638.000 3.226.000 3.558.000 6.602.000 5.075.000
Sum omløpsmidler 1.813.000 3.249.000 3.566.000 6.623.000 5.085.000
Sum eiendeler 5.247.000 6.783.000 7.200.000 10.357.000 8.919.000
Sum opptjent egenkapital 1.273.000 1.261.000 1.242.000 1.212.000 1.176.000
Sum egenkapital 3.757.000 3.745.000 3.726.000 3.696.000 3.660.000
Sum avsetninger til forpliktelser 74.000 70.000 65.000 60.000 52.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 74.000 70.000 65.000 60.000 52.000
Leverandørgjeld 13.000 110.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.403.000 2.857.000 3.410.000 6.601.000 5.208.000
Sum kortsiktig gjeld 1.416.000 2.967.000 3.410.000 6.601.000 5.208.000
Sum gjeld og egenkapital 5.247.000 6.782.000 7.201.000 10.357.000 8.920.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 397.000 282.000 156.000 22.000 -123.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1 1 1
Soliditet 71.6 55.2 51.7 35.7 4
Resultatgrad 74.9 76.6 66.9 87.5 86.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.8 0.9 1.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 27.0 20.2 15.9 13.9 16.3
Signatur
13.12.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex