Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Son Bilsenter As
Juridisk navn:  Son Bilsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64957071
Osloveien 702 Osloveien 702 Fax:
1550 Hølen 1550 Hølen
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 819895082
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/26/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Son Revisjon As
Regnskapsfører: Råd Og Regnskaptjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.69%
Resultat  
  
66.43%
Egenkapital  
  
-192.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 26.081.000 27.950.000 34.733.000
Resultat: -327.000 -974.000 523.000
Egenkapital: -124.000 134.000 896.000
Regnskap for  Son Bilsenter As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 26.081.000 27.950.000 34.733.000
Driftskostnader -26.383.000 -28.920.000 -34.213.000
Driftsresultat -302.000 -969.000 521.000
Finansinntekter -3.000 2.000
Finanskostnader -24.000 -2.000 0
Finans -24.000 -5.000 2.000
Resultat før skatt -327.000 -974.000 523.000
Skattekostnad 69.000 211.000 -121.000
Årsresultat -258.000 -763.000 402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 971.000 791.000 367.000
Sum omløpsmidler 1.303.000 886.000 1.844.000
Sum eiendeler 2.274.000 1.677.000 2.211.000
Sum opptjent egenkapital -624.000 -366.000 396.000
Sum egenkapital -124.000 134.000 896.000
Sum langsiktig gjeld 396.000 73.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 2.002.000 1.470.000 1.312.000
Sum gjeld og egenkapital 2.274.000 1.677.000 2.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.881.000 27.916.000 34.681.000
Andre inntekter 1.200.000 34.000 52.000
Driftsinntekter 26.081.000 27.950.000 34.733.000
Varekostnad -21.799.000 -24.142.000 -29.362.000
Lønninger -1.837.000 -2.092.000 -2.186.000
Avskrivning -261.000 -128.000 -76.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.486.000 -2.558.000 -2.589.000
Driftskostnader -26.383.000 -28.920.000 -34.213.000
Driftsresultat -302.000 -969.000 521.000
Finansinntekter -3.000 2.000
Finanskostnader -24.000 -2.000 0
Finans -24.000 -5.000 2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -258.000 -763.000 402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 216.000 208.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 755.000 583.000 367.000
Sum varige driftsmidler 755.000 583.000 367.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 971.000 791.000 367.000
Varebeholdning 300.000 297.000 810.000
Kundefordringer 7.000 4.000
Andre fordringer 447.000 392.000 422.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 557.000 191.000 608.000
Sum omløpsmidler 1.303.000 886.000 1.844.000
Sum eiendeler 2.274.000 1.677.000 2.211.000
Sum opptjent egenkapital -624.000 -366.000 396.000
Sum egenkapital -124.000 134.000 896.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 396.000 73.000 3.000
Leverandørgjeld 999.000 1.087.000 769.000
Betalbar skatt -86.000 101.000
Skyldig offentlige avgifter 97.000 162.000 154.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 906.000 307.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 2.002.000 1.470.000 1.312.000
Sum gjeld og egenkapital 2.274.000 1.677.000 2.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -699.000 -584.000 532.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.8
Soliditet -5.5 8 40.5
Resultatgrad -1.2 -3.5 1.5
Rentedekningsgrad -12.6 -484.5
Gjeldsgrad -19.3 11.5 1.5
Total kapitalrentabilitet -13.3 23.7
Signatur
20.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex